« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Rozhodnutí Společné územní rozhodnutí č. 281 a stavební povolení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí Společné územní rozhodnutí č. 281 a stavební povolení
STAVEBNí ÚŘAD,MAŘIÁNSKÉ NÁM.13,617 00 BRNO
<br> vAŠ DOPIS ČJ.:
<br> ZE DNE:
<br> NAŠE ČJ.: MCBJIH/08612/2021/SÚ/Dv SPIS.ZN.: S-MCBJIH/04760/2021/Dv VYŘIZUJE: XXXXX XXXXXXXXX
<br> FAX: XXX XXX XXX
<br> TEL.: 545 427 536
<br> MOB:
<br> E'MA'Lí ivana.dvorakova©brno-jih.cz DATUM: 16.9.2021
<br> ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.281 A STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br> Výroková část:
<br> Stavební úřad Úřadu městské části města Brna,Brno-jih,jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle 5940 stavebního Zákona žádost o vydání společného povolení,kterou dne 19.4.2021 podali
<br> XXXXX XXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Modřická 141/7,619 00 Brno,XXXXXX XXXXXX,nar.X.X.XXXX,Modřická 141/7,619 00 Brno,které zastupuje XXXXXX XXXXX,IČO XXXXXXXX,nar.XX.X.1984,Spodní 671/4,625 00 Brno
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br> I.Podle š94p Odst.1 stavebního Zákona a čj l3a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> schvaluje stavební Záměr na změnu dokončené stavby:
<br> nástavba a stavební úpravy rodinného domu Brno,Přízřenice č.p.141,Modřická 7
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.150 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Přízřenice <.>
<br> Změna stavby obsahuje: - Stavební úpravy stávajícího jednopodlažního rodinného domu na pozemku parc.č.150 k.ú.Přízřenice a jeho jednopodlažní nástavbu <.>
<br> Č.j.MCBJIH/08612/2021/SÚ/Dv str.2
<br> Druh a účel umisťované a povolované stavbv,její prostorové řešení a umístění na pozemku:
<br> Jedná se o stavební úpravy jednopodlažního nepodsklepeného rodinného domu ve tvaru L s jednou bytovou jednotkou a nástavbu s plochou střechou nad části objektu o ploše 5,7 x 5,1 m (v místě stávajícího půdního prostoru).Nástavba bude přiléhat k objektu na poz...

Načteno

edesky.cz/d/4900092

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz