« Najít podobné dokumenty

Obec Světec - Pozvánka na 1. zasedání OVK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Světec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 1. zasedání OVK
OBECNÍ ÚŘAD SVĚTEC se Sídlem ve Světci čp.],PSČ: 417 53
<br> Všem členům okrskové volební komise v obci Světec
<br> Ve Světci dne 07.09.2021
<br> POZVÁNKA
<br> V souladu s š 14 c odst.1 písmena d) zákona.5 14 g odst.1 zákona o volbách do Parlamentu Ceské republiky
<br> Svolávám na středu 15.09.2021 od 16.00 hod.v budově Obecního úřadu ve Světci,Zámek 1 první zasedání okrskové volební komise
<br> v obci Světec pro volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR konaných ve dnech 8.a 9.října 2021
<br> Program: 1.Složení slibu členů OVK 2.Určení předsedy a místopředsedy OVK (losem) 3.Informace o zákoně č.247/ 1995 Sb.4.Informace o školení předsedů,místopředsedů a zapisovatele OVK
<br> Sebou přineste OP.Vaše účast na tomto zasedání je nezastupitelná a pro přípravu voleb nutná.V případě,že se nemůžete zúčastnit prosím o telefonickou omluvu — tel.č.4178258200,606612377 <.>
<br> Povinné školeni zapisovatelů,vylosovaných předsedů a místopředsedů k zásadám hlasování a k systému a zpracování výsledků hlasování se bude konat na Městském úřadě vBílině dne
<br> 24.09.2021 V době od 9.00 hod.nebo od 10.30 hod <.>
<br> » „it“/' J“.<.> /.'/ /.L»'-- [wi/7;.<,>
<br> / 7,1; Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX starostka obce
<br> Obecní úřad Annick | XXX >.:.\\ L'IL'U.ulxlu'w'
<br> _ lcpl ICC ÍCU: “112005 ] : TELEFO.\': 417 825 1611 B.—'1;\'KUÍ':\'ÍSPOJE\'Í ÍČOi 266 612 :\',-'1í'ŠTÉí\l [J\TJ.S'mrasrku: 417 825 200 KB 'lieplicc PONDELI & STŘEDA Fax: 417 825 200 4312350110100 800-1200 hod 13.00 - |7.00 hod <.>
<br> e-mail ousvctcc-Íiřvolny.cz uc,svetecí?-volny.cz podatelna.sveteca'ď-volnycz

Načteno

edesky.cz/d/4898159


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Světec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz