« Najít podobné dokumenty

Obec Pařezov - Pozvánka na zasedání ZO 22.09.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pařezov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program zasedání 22.9.2021.pdf
Obecní úřad Pařezov,Nový Pařezov 35,344 01 Domažlice
<br> POZVÁNKA
<br>
Obecní úřad Pařezov zve všechny občany obce na
<br>
<br> VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
<br> PAŘEZOV
<br>
Konané dne 22.9.2021 (středa) v 18.30 hod.v klubovně
<br> OÚ Pařezov <.>
<br>
<br> Návrh programu zasedání:
<br>
1/ Zahájení zasedání,přivítání přítomných,schválení programu zasedání,určení zapisovatele a
<br> ověřovatelů zasedání,kontrola usnesení z minulého zasedání <.>
<br> 2/ Projednání a schválení rozpočtového opatření č.4/2021 <.>
<br> 3/ Schválení přijetí dotace na akci „Oprava povrchu MK č.4c,5c a 7c v Pařezově (Program
MMR | 11782 – Podpora rozvoje regionů2019+) <.>
<br> 4/ Schválení návrhu a podpisu Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na akci „Oprava
<br> povrchu MK č.4c,5c a 7c v Pařezově“ <.>
5/ Schválení návrhu a podpisu Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na akci „Rekonstrukce
<br> stávajícího antukového hřiště Pařezov“ (Program MMR | 11782 – Podpora rozvoje
regionů2019+) <.>
<br> 6/ Vyhodnocení a ukončení akce „Oplocení a úprava plochy sběrného místa v Pařezově“ <.>
<br> 7/ Projednání návrhu na částečnou změnu ÚP Pařezov (obytná zóna severovýchod) <.>
<br> 8/ Připomínky občanů,diskuse <.>
<br> 9/ Návrh usnesení,závěr <.>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední a elektronické desce OÚ <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne: 15.9.2021
<br>
<br> Sejmuto dne: 22.9.2021
<br> ……………………………………… <.>
<br> XXXXX XXXXX,starosta obce
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
XXXXX XXXXX

Načteno

edesky.cz/d/4897744

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pařezov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz