« Najít podobné dokumenty

Obec Rosička - Zasedání okrskové volební komise

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rosička.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Svolani_volebni_komise_21.pdf
Obec Rosička
<br> Rosíčka č.p.45,378 21 Kardašova Řečice,tsi.: 602 626 915 e—mail:obec.rosicka©tiscali.cz
<br> OZNÁMENÍ
<br> Podle 5 14 písm.d) zákona č.247/1995 Sb <.>,o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.233/2000 Sb <.>,o provedení některých ustanovení zákona,ve znění pozdějších předpisů svolávám první zasedání okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky <.>
<br> Prvni zasedání okrskové volební komise se uskuteční
<br> dne 17.září 2021 od 18,00 hodin v OÚ Rosička 45
<br> Program:
<br> 1) Prezence
<br> 2) Zahájení
<br> 3) Složení slibu členů okrskových volebnich komise 4) Losování předsedy okrskové volební komise
<br> 5) Různé XXXX XXXXXXX ] starosta obce :l ".<a OBECNÍ UŘAD.* Rosička 378 21 p._ Kardašova Řečice v ROSičce 13- 9- 2021 okres Jindřichův Hradec Poznámka:
<br> - Toto oznámeníje určeno všem delegovaným & jmenovaným členům do okrskové volební komise (okrskových volebních komisí) obce (města,městyse) Rosička
<br>.Oznámení o svolání prvniho zasedání okrskové volební komise doručuje XXXXXXXX do vlastních rukou delegovaných a jmenovaných zástupců a současně jej zveřejní na úřední desce obecního úřadu; oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce
<br>.Nedostaví—Ií se delegovaný nebo jmenovaný zástupce na první zasedání okrskOvě volební komise bez omluvy,nebude mu umožněno dodatečné složení slibu & starosta povolá náhradníka téže politické strany,politického hnutí nebo koalice nebo náhradníka delegovaného občanem,popřípadě jmenuje nového člena okrskové volební komise
<br> - Další případné informace obdrží členové okrskové volební komise na tel.č.602 626 915

Načteno

edesky.cz/d/4897719

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rosička      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz