« Najít podobné dokumenty

Obec Ponědrážka - Zápis ze zasedání ZO 15.9.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ponědrážka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis-zasedani-zo-15-9-2021.pdf
Zápis
<br> ze zasedání obecního zastupitelstva obce Ponědrážka
<br> dne 15.9.2021
<br>
Místo konání: budova obecního úřadu
<br> Zahájení:18.00 hod <.>
<br> Přítomni: MVDr.XXXX XXXX,Ing.XXXXX XXXX,XXXXXX XXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXXXX,Petr
<br> Zedník
<br> Omluveni: XXXX XXXXXXXX,Ing.Hlivka-Pirasová
<br> Neomluvena:
<br> Ověřovatelé zápisu : Ing.XXXX XXXXX,XXXX XXXXXX
<br> Zapisovatel: XXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br> Starosta obce XXX XXXX XXXX přivítal přítomné zastupitele,zkonstatoval,že jsou přítomni X členové
<br> zastupitelstva obce a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.Poté byl přečten návrh programu
<br> zasedání.Hlasování: 4/0/0
<br> Kontrolou zápisu z minulého zasedání bylo zjištěno důsledné plnění usnesení zastupitelstva obce <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Program zasedání:
<br>
1.Rozpočtové opatření č.5/2021
<br> 2.Žádost o pronájem nebo prodej pozemku
<br> 3.Oprava kapličky
<br> 4.Pošta,různé
<br>
<br> Usnesení č.7/2021:
<br> 1.Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č.5,RO schválil starosta obce
<br> 10.8.2021,bylo v řádném termínu zveřejněno na www.ponedrazka.cz <.>
<br> Zastupitelstvo obce toto rozpočtové opatření bere na vědomí <.>
<br>
<br> 2.Obecnímu úřadu byla doručena žádost o odkoupení (propachtování) části pozemku pč <.>
<br> 1583/9 za účelem parkování osobních automobilů.Zastupitelstvo obce souhlasí se
<br> zveřejněním záměru na propachtování pozemku pč.1583/9 o výměře 50 m2 za účelem
<br> využití pro osobní potřebu <.>
<br> 3.Před zahájením opravy kapličky je třeba vyklidit lavice,obrazy a nábytek z vnitřku kapličky <,>
<br> zastupitelé se dohodli na společném úklidu v pátek 17.9.2021 v 18.30 hodin.Vlastní oprava
<br> začne v pondělí 20.9.2021 <.>
<br>
<br> Konec zasedání 19:00
<br>
<br>
<br>
Ověřovatelé zápisu: Ing.XXXX XXXXX …………………………………………….<.>
<br> XXXX XXXXXX …………………………………………….<.>
<br>
<br> Zapsala: XXXX XXXXXXXXX …………………………………………….<.>
<br> MVDr.XXXX XXXX starosta obce …………………………………………… <.>

Načteno

edesky.cz/d/4897708

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ponědrážka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz