« Najít podobné dokumenty

Obec Horosedly - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č. 18/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horosedly.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č. 18/2021
P O Z V Á N K A
Na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Horosedly č.18/2021,které se uskuteční v pátek 24.9.2021 od 19:00 hodin v zasedací místnosti
<br> obecního úřadu Horosedly <.>
<br> Návrh programu jednání:
<br>
1.Schválení a případné zařazení nebo vyřazení bodů programu jednání <.>
<br> 2.Jmenování zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu <.>
3.Kontrola usnesení z veřejného zasedání ZO č.17/2021 <.>
4.Informace o hospodaření obce k 31.8.2021 a rozpočtová opatření <.>
5.Záměr o prodeji obecního pozemku p.č.934 <.>
6.Dodatek č.1 Smlouvy o provozování hostované spisové služby s Městem Písek
7.Výběr dodavatele na zhotovení produktů s obecním znakem <.>
8.Závěr
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Horosedlech 15.9.2021 starostka obce Horosedly
<br> XXXXXXX XXXX
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne XX.X.2021
<br>
<br> Sejmuto z úřední desky dne 24.9.2021
<br>
<br> Vyvěšeno na elektronické úřední desce (www.horosedly.cz) od 15.9.2021 do 24.9.2021

Načteno

edesky.cz/d/4897690

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horosedly      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz