« Najít podobné dokumenty

Obec Bukvice - Usnesení č.3-21 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukvice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usnesení č.3-21.pdf [0,15 MB]
Výpis:
<br> Usnesení z 3.veřejného zasedání zastupitelstva obce,které se konalo
<br> dne 1.9.2021 od 18,00hod.v zasedací místnosti OÚ v Bukvici na
<br> Škaloudově statku
<br>
Bere na vědomí:
<br> ➢ provedení čtvrtého rozpočtového opatření starostky obce na základě delegování pravomoci o
<br> provádění rozpočtových opatření <.>
<br> Schvaluje:
<br>
<br> ➢ ověřovatele zápisu
<br> ➢ program 3.veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukvice
<br> ➢ smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-2018527/VB2 Bukvice,p.č.892,-knn-
<br> ➢ prodej dřeva firmě NejLes s.r.o <.>,Arnoštov 24,507 82 Pecka za 538 668Kč
<br> ➢ nákup lesního pozemku parcela č.1104 o výměře 2 583 m2 k.ú.Bukvice od xxxxxxxxx,za
<br> částku 70 000 Kč <.>
<br> ➢ Kupní smlouvu mezi obcí Bukvicí a xxxxxx ve výši 70 000 Kč za lesní pozemek parc.č.1104 o
<br> výměře 2 583 m2 k.ú.Bukvice
<br> ➢ fakturaci vlastníkům nemovitostí ve výši 2 178 Kč za projektovou dokumentaci na domovní
<br> vodovodní přípojky v obci Bukvice a Křelina <.>
<br> ➢ zpracování projektové dokumentace na veřejné osvětlení na pozemku 1152k.ú.Bukvice
<br> ➢ zpracování projektové dokumentace na multifunkční hřiště o rozměru 32x15 m
<br> s polyuretanovým povrchem <.>
<br> ➢ rozpočtové opatření č.5 na rok 2021 <.>
<br>
<br>
<br> Ukládá:
<br>
<br> ➢ pověřuje starostku obce k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-
<br> 2018527/VB2 Bukvice,p.č.892,-knn-
<br> ➢ pověřuje starostku obce k podpisu Kupní smlouvy mezi obcí Bukvicí a xxxxxxxxx ve výši
<br> 70 000 Kč za lesní pozemek parc.č.1104 o výměře 2 583 m2 k.ú.Bukvice
<br>
<br>
XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX
<br> místostarostka starostka
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne:11.9.2021
<br> Vyvěšeno na internetové úřední desce dne:11.9.2021
<br> Sejmuto z úřední desky dne:
<br> Sejmuto z internetové úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/4897682

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukvice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz