« Najít podobné dokumenty

Obec Boršov - POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO - 22. 9. 2021 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boršov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO - 22.9.2021.pdf [0,11 MB]
POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BORŠOV
<br>
<br> Kdy: středa 22.9.2021 v 18:00 hod <.>
<br>
<br> Kde: zasedací místnost OÚ Boršov
<br>
<br> Program:
<br>
<br> 1) Volba ověřovatelů zápisu
<br> 2) Schválení programu zasedání
<br> 3) Rozpočtové opatření č.1_2021
<br> 4) Rozpočtové opatření č.2_2021
<br> 5) Pořízení Změny č.1 Územního plánu Boršov zkráceným postupem dle
<br> § 55 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
<br> (stavební zákon),v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a v souladu
<br> s jeho prováděcími právními předpisy,zejm.s vyhl.č.500/2006 Sb.a
<br> vyhl.č.501/2006 Sb <.>,oboje v platném znění
<br> 6) STRATEGIE „2021-2030“ OCHRANY NÁRODNÍCH ZDROJŮ PITNÉ
<br> VODY V LOKALITĚ (ČERTŮV) HRÁDEK
<br> 7) Příkaz o přestupku
<br> 8) Informace starosty
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXX XXX
<br> starosta obce
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: 15.9.2021
<br> Sejmuto: 22.9.2021

Načteno

edesky.cz/d/4897678

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Boršov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz