« Najít podobné dokumenty

Obec Starý Vestec - 2021-63 Vyrozumění o termínu školení okrskových volebních komisí k volbám do PSP ČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Starý Vestec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyrozumění o termínu školení okrskových volebních komisí k volbám do PSP ČR (97.53 kB)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
<br> konané ve dnech 8.a 9.října 2021
<br>
<br>
<br> Obecní úřad Starý Vestec Dne 15.září 2021
<br>
<br>
<br> V souladu s § 14c odst.1 písm.d) zákona č.247/1995 Sb.o volbách do
<br> Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br>
<br>
<br> vyrozumívám
<br>
<br> členy okrskových volebních komisí,jejichž účast je povinná,že školení
<br> k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování se
<br> bude konat dne 21.září 2021,v 9.00 hodin ve velkém sále Obecního domu
<br> v Nymburce,ulice Bedřicha Smetany čp.55 <.>
<br>
<br> Předseda,místopředseda a zapisovatel okrskové volební komise mají nárok na
<br> vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce než ostatní členové okrskové volební
<br> komise.Tento nárok na vyšší odměnu nemá člen okrskové volební komise <,>
<br> který nesplnil povinnost účastnit se školení k zásadám hlasování a k systému
<br> zjišťování a zpracování výsledků hlasování,ledaže byl zapisovatel jmenován
<br> nebo předseda a místopředseda určen losem v době,kdy již nebylo možné účast
<br> na školení zajistit <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXX
<br> starosta obce
<br>
<br>
<br>
<br> Rozdělovník:
<br> Předseda,místopředseda,zapisovatel okrskové volební komise v obci Starý
<br> Vestec
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce: dne 15.září 2021

Načteno

edesky.cz/d/4897638


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Starý Vestec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz