« Najít podobné dokumenty

Obec Starý Vestec - 2021-64 Oznámení o době a místě konání voleb do PSP ČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Starý Vestec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb do PSP ČR (97.64 kB)
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
<br> DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
<br>
<br> Starosta obce Starý Vestec podle § 15 odst.1 a 2 zákona č.247/1995 Sb <.>,o
<br> volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů ( dále XXX XXXXX ) <,>
<br>
<br>
o z n a m u j e :
<br>
<br>
1.Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
<br>
v pátek 8.října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
<br>
<br> v sobotu 9.října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin <.>
<br>
<br>
2.Místem konání voleb
<br> ve volebním okrsku č.1
<br> je volební místnost v budově Obecního úřadu ve Starém Vestci čp.67
<br> pro voliče bydlící v Obci Starý Vestec
<br>
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasovaní poté,kdy prokáže svou totožnost a státní
<br> občanství České republiky ( platným občanským průkazem,cestovním <,>
<br> diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním
<br> průkazem ) <.>
<br>
<br> 4.Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.Ve
<br> dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br>
<br> 5.Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící <,>
<br> škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné <.>
<br>
<br>
Ve Starém Vestci dne 15.září 2021
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXX
<br> starosta obce
<br>
<br>
<br>
<br> Zveřejněno na úřední desce: 15.září 2021

Načteno

edesky.cz/d/4897637


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Starý Vestec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz