« Najít podobné dokumenty

Obec Želenice (Kladno) - Vyrozumění členů OVK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Želenice (Kladno).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyrozumnění členů OVK.pdf (228.79 kB)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8.a 9.října 2021 Vyrozumění členů OVK,jejichž účast na školení je povinná,o termínech školení
<br> Obecní úřad Želenice Dne 15.09.2021
<br> Vsouladu s ustanovením 5 Me odst.1 písm.d) zákona č.247/1995 Sb.o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> vyrozumívám
<br> členy okrskových volebních komisi,jejichž účast je povinná,že Školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování se bude konat dne 21.09.2021,v 07:30 hodin
<br> v Hotelu Hejtmanský Dvůr ve Slaném,Masarykovo nám.114,Slaný <.>
<br> Předseda,místopředseda a zapisovatel okrskové volební komise mají nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce než ostatní členové okrskové volební komise.Tento nárok na vyšší odměnu nemá člen okrskové volební komise,který nesplnil povinnost účastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování,ledaže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a místopředseda určen losem v době,kdy již nebylo možné účast na školení zajistit <.>
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX starostka
<br> razítko úřadu
<br> Rozdělovník: Předseda,místopředseda,zapisovatel okrskové volební komise v obci Želenice <.>
<br> Vyvěšeno na úřední desce: 15.09.2021

Načteno

edesky.cz/d/4897634


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Želenice (Kladno)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz