« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbka - Usnesení OZ Vrbka z veřejného zasedání konaného dne 8.9.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení OZ Vrbka z veřejného zasedání konaného dne 8.9.2021 (133.28 kB)
1/2
<br>
<br>
OBEC VRBKA V15/21
<br> ZASTUPITELSTVO OBCE VRBKA
<br> Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vrbka
<br> konaného dne 8.9.2021
<br>
<br> Usnesení Zastupitelstvo obce Vrbka
<br> 133/V15/21 schvaluje
<br> jako příkazníka na provádění dotačního managementu na projektu „Rekonstrukce
<br> víceúčelového sportovního a kulturního zařízení“ společnost RENARDS,a.s.se
<br> sídlem Vídeňská 228/7,639 00 Brno
<br>
<br> Usnesení Zastupitelstvo obce Vrbka
<br> 134/V15/21 schvaluje
<br> na základě výsledků výběrového řízení ze dne 6.9.2021 přidělení zakázky
<br> „Rekonstrukce víceúčelového sportovního a kulturního zařízení“,zakázky malého
<br> rozsahu,společnosti K+S Stavební s.r.o <.>,Vrchlického 2899/31,767 01 Kroměříž,IČ:
<br> 26257424
<br> a bere na vědomí
<br> že druhou v pořadí ve výběrovém řízení skončila společnost PROVING s.r.o.<,>
<br> Poštovní 480,768 24 Hulín,IČ: 26244888
<br> a schvaluje
<br> že v případě odmítnutí zakázky společností K+S Stavební s.r.o <.>,Vrchlického 2899/31 <,>
<br> 767 01 Kroměříž,IČ: 26257424 bude pro zhotovení díla vyzvána společnost
<br> PROVING s.r.o <.>,Poštovní 480,768 24 Hulín,IČ: 26244888
<br>
<br> Usnesení Zastupitelstvo obce Vrbka
<br> 135/V15/21 schvaluje
<br> Dodatek č.2 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě,aktualizaci a správě Digitální
<br> technické mapy obce
<br>
<br> Usnesení Zastupitelstvo obce Vrbka
<br> 136/V15/21 schvaluje
<br> Zpráva o uplatňování územního plánu Vrbka v uplynulém období 2015–2021
<br> a bere na vědomí
<br> Vyhodnocení požadavků dotčených orgánů,krajského úřadu,podnětů sousedních
obcí a připomínek uplatněných při projednání Zprávy o uplatňování Územního plánu
obce Vrbka v uplynulém období 2015-2021 <.>
<br>
<br>
<br>
2/2
<br>
<br>
Usnesení Zastupitelstvo obce Vrbka
<br> 137/V15/21 bere na vědomí
<br> Rozpočtové opatření č.3/2021
<br>
<br> Usnesení Zastupitelstvo obce Vrbka
<br> 138/V15/21 schvaluje
<br> Rozpočtové opatření č.4/2021
<br>
<br> Usnesení Zastupitelstvo obce Vrbka
<br> 139/V1...

Načteno

edesky.cz/d/4897632

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz