« Najít podobné dokumenty

Obec Podbrdy - Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle §14 odst. 5 písm. c) zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infor

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Podbrdy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
OBECNÍ ÚŘAD PODBRDY
<br> Podbrdy 8
267 27 Liteň,okres Beroun
<br>
<br>
<br>
Dr.XXXXX XXXXXX
Tovární XXX
Cvikov
XXX XX
<br>
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne Naše značka: ST35/2021
Vyřizuje/linka: Ševčík
Tel.606624334
e-mail: oupodbrdy@tiscali.cz
Podbrdy,dne: 15.9.2021
<br>
<br> Věc: Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle §14 odst.5 písm.c)
<br> zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění
pozdějších předpisů
<br>
<br> Obecní úřad Podbrdy obdržel dne 1.9.2021 Vaši žádost o poskytnutí informace dle
zák.č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „InfZ“) o poskytnutí informací <.>
Podle § 2 odst.1 „InfZ“ jsou povinné subjekty,mezi které náleží i Obecní úřad
Podbrdy,povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti.Vzhledem k tomu <,>
že problematika týkající se Vašich dotazů uvedených v předmětné žádosti,nenáleží do
působnosti Obce Podbrdy,Obec Podbrdy se na uvedené činnosti žádným způsobem
nepodílí,nevztahuje se Vámi požadovaná informace k působnosti Obecního úřadu v
Podbrdech.Z tohoto důvodu Obecní úřad Podbrdy podle §14 odst.5 písm.c) „InfZ“ Vaši
žádost o poskytnutí informací
<br>
odkládá
<br>
Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte,můžete na postup
Obecního úřadu Podbrdy podat stížnost podle §16a „InfZ“.Stížnost můžete podat u
Obecního úřadu Podbrdy do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení (§16 odst.3 písm.a)
„InfZ“).O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad pro Středočeský kraj <.>
<br> S pozdravem <.>
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXXX
<br> starosta
<br>
<br> XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
XXXXX XXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/4897628

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Podbrdy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz