« Najít podobné dokumenty

Obec Chářovice - Okrsková volební komise (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chářovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKM_C22721091517010.pdf [0,05 MB]
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8.a 9.října 2021 Vyrozumění členů OVK,jejichž účast na školení je povinná,o termínech školení
<br> nó ' lít-—,) Městský / Obecní úřad * C/MÍ/WWČČ Dne/f? 2021
<br> V souladu s ustanovením 5 140 odst.1 písm.d) zákona č.247/1995 Sb.o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> vyrozumívám
<br> členy okrskových volebních komisi,jejichž účast je povinná,že školeni k zásadám hlasování a k
<br> systému zjišťování a zpracování výsledků vhlaspvání se bude kon tdne.Z.Ý.a.<.> ZŽ.z.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2021 <,>
<br> v „í,/.Íďmdin.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.v srdieHc/ďíž/„CČií—SY
<br> Předseda,místopředseda a zapisovatel okrskové volební komise mají nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce než ostatní členové okrskové volební komise.Tento nárok na vyšší odměnu nemá člen okrskové volební komise,který nesplnil povinnost účastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování,ledaže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a místopředseda určen losem v době,kdy již nebylo možné účast na školení zajistit./ / OBECNÍ ÚŘAD cHÁňovrcE ZL/ZČMÁM/gh Ádám,Chářovice č.p.4 (Jmeno,prijmeni,podxpis) 257 41 starostka/starosta—
<br> razítko úřadu M'Žď Rozdělovník: ' '
<br> ( ' v Předseda,místopředseda,zapisovatel okrskové volební komise v obec/IWU/ďhcůx Všem předsedům,místopředsedům,zapisovatelům okrskových volebních komisí v obci.<.>.-Č.<.> „xx
SKM_C22721091516570.pdf [0,04 MB]
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8.a 9.října 2021 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
<br>._ í— „' Městský-LObecnl úřad CMU—WCG Dne/f.? 2021
<br> V souladu s 5 Me odst.1 písm.d) zákona č.247/1995 Sb.o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů.ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> svolávám
<br> první zasedání okrskové volební komise - volební okrsek CA pro volby do Poslanecké sněmovny
<br> P rlanýntu ČR,které i;?„dou konat ve dnech 8.a gfříjna 2021.První zasedÉnl se uskutšžní dne Í.Š.<.>.<.> '.<.>.<.> :„ 2021" v.<.>.<.>.<.>.<.>.hodin v budově „Mi.<.>.<.>.<.>.se sídlem Oh!/Mme“ <.>
<br> Účast všech členů je nutná.K prvnímu zasedání je nutno vzít s sebou občanský průkaz <.>
<br> CI 'ř.ce č.p.4.<.> (Jméno'pmmenl.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> starostka/saw
<br> <.>,-,/ /“ oascm UŘAD eHAŘowgqu/ÍL.[kW)/Jb Lal/a,257 41 ce-
<br> Zveřejněno na úřední desce:
<br> uvede se odpovídající ** uvede se v obcích s více než jedním okrskem

Načteno

edesky.cz/d/4897627

Meta

Volby   Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chářovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz