« Najít podobné dokumenty

Obec Chářovice - Oznámení o době a místě konání voleb do PS (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chářovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKM_C22721091517110.pdf [0,05 MB]
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
<br> Starosta (pnmátor) obce (města)*) ďéýfďý/CČ
<br> podle 5 15 odst 1 a 2 zákona č.247/1995 Sb.o volbách do Parlamentu Českě republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),!
<br> Ii
<br> oznamuje: 1.Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
<br> v pátek 8.října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 9.října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb.ve volebním okrsku č.<.> <.>
<br> je volební místnost <.>
<br> pro voliče bydlící v
<br>.ve volebním okrsku č.je volební místnost pro voliče bydlící v
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem) <.>
<br> 4.Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místností <.>
<br> 5.Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící,škrtaně nebo jinak označené hlasovací lístky jiné <.>
<br> 6.xx)
<br> OBECNÍ ÚŘAD CHÁŘOVlCE Stama; ""áte' )“)
<br> Chářovice 0.p.4 257 41
<br> x) uvede se odpovídající xx) uvedou se další potřebné údaje k nerušenému průběhu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Načteno

edesky.cz/d/4897626


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chářovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz