« Najít podobné dokumenty

Obec Tisem - Vyrozumění členům OVK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tisem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyrozumění členům OVK
OBECNÍ ÚŘAD TISEM
<br> Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8.a 9.října 2021
<br> Vyrozumění členů OVK,jejichž účast na školení je povinná,o termínech školení
<br> V souladu s ustanovením š 14c odst.1 písm.d) zákona č.247/1995 Sb.o volbách do Parlamentu
<br> České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> vyrozumívám
<br> členy okrskových volebních komisí,jejichž účast je povinná,že školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování se bude konat dne 30.09.2021 v 9.00 hodin v budově Městského divadla Na Poště,Tyršova 163,Benešov <.>
<br> Předseda,místopředsedové a zapisovatelé okrskové volení komise mají nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce než ostatní členové okrskové volební komise.Tento nárok na vyšší odměnu nemá člen okrskové volební komise,který nesplnil povinnost účastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování,ledaže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a místopředseda určen losem v době,kdy již nebylo možné účast na školení zajistit <.>
<br> V Tismi dne 15.09.2021
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> starosta obce Tisem „:
<br> Rozdělovník: Předseda,místopředseda,zapisovatel okrskové volební komise v obci Tisem <.>
<br> Vyvěšeno na úřední desce:
<br> Tisem 36,257 56 Tisem IČO 00508420 Tel.: 602 208 365 e-mail : obec©tisem.cz www.tisem.cz

Načteno

edesky.cz/d/4897606


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tisem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz