« Najít podobné dokumenty

Obec Máslojedy - Publicita projektu Retenční nádrž Svíb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Máslojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Publicita Retenční nádrž Svíb.pdf
__ KRÁLOVÉHRADECKÝ ' " KRAJ
<br> V Realizováno za podpory Královéhradeckého kraje
<br> „RETENČNÍ NÁDRŽ SVÍB“
<br> Realizováno za podpory Královéhradeckého kraje:
<br>.Předprojektová dokumentace „Retenční nádrž Svíb — předprojektové příprava" - 02/2019 - náklad ve výši 61 440,- Kč bez DPH,74 342,- Kč vč.DPH
<br>.Projektová dokumentace pro územní řízení „Retenční nádrž Svíb" — 02/2020 — nákiad ve výši 101 380- Kč bez DPH,122 669,80 Kč vč.DPH
<br> - Projektová dokumentace pro stavební povolení „Retenční nádrž Svib" - 05/2020 — náklad ve výši 121 920,- Kč bez DPH.147 523,20 Kč vč.DPH
<br> Podpora je přiznána ve výši 42,05 % celkových nákladů na projektovou přípravu <.>
<br> KRAJ
<br> Údaje o stavbě:
<br> Název stavby: Katastrální území:
<br> Dotčené pozemky:
<br> Kraj: Vodní tok: ČHP:
<br> Předmět dokumentace:
<br> KRÁLOVÉHRADECKÝ
<br> Realizováno za podpory Královehradeckém kraje
<br> „Retenčnl nádrž Svíb" Máslojedy [692212]
<br> 30811131211,31411,314f2,314/3,314l5,314i6,314f7,324/11,324l'l3,454l1.45511,455/2.45513.526
<br> Královéhradecký Vodní linie HMZ 10177375 1-04-03-008
<br> Dokumentace se zabývá návrhem retenční nádrže.Součástí projektu je návrh sypané homogenní hráze.výpustného zařízení,bezpečnost- ního objektu.tůní na přítoku do nádrže a hydrologickou stabilizaci pra- meništé <.>
<br> Členění stavby na objekty a technická a technologická zařizení:
<br> Vzhledem k charakteru stavby je stavba rozčleněna následovně:
<br> 80-01 — Zátopa SCJ-02 — Hráz SC)-03 — Výpustný objekt
<br> 80-04 —— Bezpečnostní přeliv
<br> SCJ-05 — Tůně
<br> 80-06 — Vegetační úpravy
<br> Údaje o stavebnikovi:
<br> Obec Máslojedy Máslojedy 33 503 06 Smiřice IČ: 44444419
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Strana 2 (3)
<br> KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
<br> Realizováno za podpory Královehradeckém kraje
<br> Údaje o zpracovateli dokumentace:
<br> ENVICONS s.r.o <.>
<br> items? IČ: 27560015
<br> Hradecká 569,533 52 Pardubice — Pol...

Načteno

edesky.cz/d/4897605

Meta

Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Máslojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz