« Najít podobné dokumenty

Obec Petrovice (Rakovník) - Nedostatečně identifikovaný vlastník_ÚZSVM

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Petrovice (Rakovník).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

nedostatečně identifikovaný vlastník_otevřít zde (16.84 kB)
List1
Název okresu Název obce Název kú OPSUB - typ OPSUB - rč / IČ OPSUB - název OPSUB - adresa ID vlastnictví Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela - výměra Název druhu pozemku Název způsobu využití pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela) stavba - název části obce Stavba - název způsobu využití Stavba (formátováno) Číslo LV (budova)
Rakovník Petrovice Petrovice u Rakovníka OFO XXXXXX XXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXX X X XXXX orná půda Petrovice u Rakovníka 719927,č.519/12 9
Rakovník Petrovice Petrovice u Rakovníka OFO XXXXXX XXXXX č.p.XX,XXXXX Petrovice XXXXXXXXX X 2 9725 orná půda Petrovice u Rakovníka 719927,č.822/3 174
Rakovník Petrovice Petrovice u Rakovníka OFO XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXX Petrovice XXXXXXXXX X X XXXX orná půda Petrovice u Rakovníka 719927,č.234/42 181
Rakovník Petrovice Petrovice u Rakovníka OFO XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX Petrovice XXXXXXXXX X X XXXX orná půda Petrovice u Rakovníka 719927,č.234/42 181
Rakovník Petrovice Petrovice u Rakovníka OFO XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXX Petrovice XXXXXXXXX X X XXXX orná půda Petrovice u Rakovníka 719927,č.234/42 181
Rakovník Petrovice Petrovice u Rakovníka OFO XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX č.p.XX,XXXXX Petrovice XXXXXXXXX X 1 950 ostatní plocha jiná plocha Petrovice u Rakovníka 719927,č.795/24 138
Rakovník Petrovice Petrovice u Rakovníka OFO XXX XXXXXX č.p.XXX,XXXXX Šanov XXXXXXXXX X 1 3049 orná půda Petrovice u Rakovníka 719927,č.357/38 190
Rakovník Petrovice Petrovice u Rakovníka OFO Šterclová Zdenka č.p.15,27031 Šanov 992318212 1 1 6400 orná půda Petrovice u Rakovníka 719927,č.357/36 192
Rakovník Petrovice Petrovice u Rakovníka OFO XXXXXXX XXXX č.p.XX,XXXXX Petrovice XXXXXXXXX X 1 1394 orná půda Petrovice u Rakovníka 719927,č.729/8 201
Rakovník Petrovice Petrovice u Rakovníka OFO XXXX XXXXXXXX č.p.XXX,XXXXX Petrovice XXXXXXXXX X 1 7168 orná půda Petrovice u Rakovníka 719927,č.357/24 222
Rakovník Petrovice Petrovice u Rakovníka OFO Ledererová Věra č.p.68,27035 Petrovice 992404212 1 1 115 zastavěná plocha a nádvo...
ČJ - UZSVM_SBE_3376_2021-SBEM(1)_otevřít zde (440.82 kB)
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42,128 00 NOVÉ MĚSTO,PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY
<br> ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ BEROUN <,>
POLITICKÝCH VĚZŇŮ 20,266 01 BEROUN
<br> 3848/SBE/2021-SBEM
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> PŘIJATO DNE:
<br> NAŠE Č.J.: UZSVM/SBE/3376/2021-SBEM
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXXX XXXXX
<br> ÚTVAR: XXXX
<br> TELEFON: +XXX XXX XXX 117
<br> E-MAIL: Lenka.Naderova@uzsvm.cz
<br> DAT.SCHRÁNKA: 4bdfs4u
<br> Obec Petrovice
14
27035 Petrovice
<br> DATUM: 3.9.2021
<br> Petrovice - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
<br> Vážení <,>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti
na ust.§§ 64 a 65 zákona č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální zákon),ve znění
pozdějších předpisů,v příloze postupuje aktualizovaný seznam nemovitých věcí,u nichž je dosud
v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný,tzv.neznámý vlastník,týkající se
katastrálního území v územní působnosti Vaší obce.Data k 1.8.2021 byla poskytnuta Českým
úřadem zeměměřickým a katastrálním <.>
<br> Vyzýváme Vás tímto,abyste v rámci Vašich technických možností zveřejnili tento seznam
na úřední desce Vašeho úřadu.ÚZSVM bude i nadále v součinnosti s Vaším úřadem provádět
šetření k dohledání vlastníků uvedených nemovitých věcí <.>
<br> Děkujeme Vám za spolupráci <.>
<br> S pozdravem
<br> Mgr.XXXXXX XXXXX
ředitel odboru
Odloučené pracoviště Beroun
<br> Příloha: Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1.8.2021
<br>
<br>
2021-09-08T10:44:53+0200

Načteno

edesky.cz/d/4897591

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Petrovice (Rakovník)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz