« Najít podobné dokumenty

Obec Černá - Rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Černá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí
Tyršova 18,Jihlava | detašované pracoviště
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
| Váš dopis ze dne | číslo jednací | vyřizuje / telefon | Jihlava
<br> Magistrát města Jihlavy
Masarykovo náměstí 1 (hlavní budova),586 01 Jihlava,tel: 565 591 111
<br> e-mail: odbor.dopravy@jihlava-city.cz | www.jihlava.cz
<br> SZ-MMJ/OD/47005/2021 Ing.XXXXX XXXXXXXX / XXX XXX XXX XX.X.XXXX
MMJ/OD/187019/2021-SchH
UID:Jihlvp21v021vl
<br>
R o z h o d n u t í
Magistrát města Jihlavy,odbor dopravy,jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst.4
písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen
zákon o pozemních komunikacích) rozhodl podle § 24 zákona o pozemních komunikacích ve věci
žádostí o povolení uzavírky pozemních komunikací výše uvedeného účastníka řízení – žadatele
<br> takto:
<br> Magistrát města Jihlavy,odbor dopravy,po projednání s Policií ČR,Krajského ředitelství kraje
Vysočina,územního odboru vnější služby,dopravního inspektorátu Jihlava (dále jen Policií ČR)
a po projednání s dotčenými orgány a osobami,podle ust.§ 24 zákona o pozemních komunikacích
a podle ust.§ 39 vyhlášky č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích <,>
vyhovuje žádosti doručené odboru dopravy dne 13.9.2021 od účastníka řízení,kterým je firma
COLAS CZ,a.s <.>,Rubeška 215/1,190 00 Praha 9 Vysočany IČO: 26177005 zastoupená firmou
XXXXXXXX XXXXXX technické činnosti v dopravě,Popice XX,XXXXX Jihlava tel.: 606758475,IČO
74428594 a
<br> povoluje
<br> uzavírku úseku silnice II/353
<br> od křiž.se sil.II/348 po hranici okresu Jihlava / Žďár nad Sázavou
<br> a nařizuje objížďku
<br> pro veškerá vozidla z důvodu rekonstrukce povrchu silnice
<br> takto:
<br> Termín uzavírky: od 17.9.2021 od 20:00 XXX do XX.X.XXXX do XX:XX hod
<br> náhradní termín od 24.9.2021 od 20:00 XXX do XX.X.XXXX do XX:XX hod
<br> Uzavřený úsek silnice: v úseku silnice II/353 Stáj od křiž.se sil.II/348 po hranici okresu Jihlava
/ Žďár nad Sázavou
<br> Délka uzavírky: cca ...

Načteno

edesky.cz/d/4897580

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Černá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz