« Najít podobné dokumenty

Obec Rozhraní - Zpráva z jednání zastupitelstva obce ze dne 6.9.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rozhraní.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva z jednání zastupitelstva obce ze dne 6.9. zde ke stažení (212.12 kB)
Zápis
<br> ze zasedání Zastupitelstva obce Rozhraní ze dne 6.9.2021
<br> Přítomni: Zuzana Kašparová DiS.XXXXXXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXXXXXXX,XXXXXX XXXXXXXXX <,>
<br> XXXX XXXXXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Ověřovatelé: XXXX XXXXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Zapisovatelkou byla určena: XXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br> Program: Úvod
<br>
<br> 1.Smlouva o prodeji pozemku č.84/28,k.ú.Rozhraní
<br> 2.Smlouva o poskytnutí individuální dotace z PK
<br> 3.Rozpočtové opatření č.3/2021
<br> 4.Žádost o prodej pozemku 99/3,k.ú.Bradlné
<br> 5.Žádost TJ Rozhraní z.s <.>
<br> 6.Různé
<br> 7.Diskuse
<br> 8.Závěr
<br>
Starostka obce paní Zuzana Kašparová přivítala přítomné na 32.jednání zastupitelstva obce a
seznámila je s programem dnešního jednání.Dle prezenční listiny je přítomna nadpoloviční
většina a zastupitelstvo je usnášení schopné <.>
Navržený program byl zastupiteli jednohlasně odsouhlasen,byli schváleni ověřovatelé zápisu <.>
Zápis z předcházejícího jednání dne 21.6.2021 byl řádně vyvěšen a nebyly proti němu
vzneseny námitky ani připomínky a je tudíž podle §7 Jednacího řádu schválen <.>
<br> 1.Starostka obce p.Kašparová seznámila zastupitele s:
Kupní smlouvou na prodej pozemkové parcely č.84/28 o výměře 51 m2,k.ú.Rozhraní <,>
uzavírané mezi Obcí Rozhraní zastoupenou starostkou obce p.Zuzanou Kašparovou DiS.<,>
Rozhraní 74,569 03 Rozhraní a firmou Ign.cz internet,s.r.o.Havlíčkovo náměstí 653,679 06
Jedovnice,IČO 03628698,zastoupenou jednatelem společnosti Ing.Zdeňkem Lebišem,nar <.>
xxxxxxxxxxxxxxx,za cenu 1.071,- Kč <.>
Záměr prodeje pozemkové parcely č.84/28 byl na úřední desce vyvěšen od
4.8.2021 do 23.8.2021
Zastupitelé Kupní smlouvu projednali a prodej výše uvedené parcely za cenu 1.071,- Kč
zmíněné firmě schválili <.>
<br> Schváleno: jednohlasně
<br> 2.V dalším bodě jednání byla zastupitelům předložena Smlouva o poskytnutí dotace
uzavíraná mezi Pardubickým krajem,Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice
zastoupeným JUDr.Martinem Netolickým,Ph.D <...

Načteno

edesky.cz/d/4897572

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rozhraní      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz