« Najít podobné dokumenty

Obec Lubník - Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 22.9.2021Zastupitelstvo 130,7 KB 15. září 2021 - 22. září 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lubník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 22.9.2021Zastupitelstvo 130,7 KB 15. září 2021 - 22. září 2021
OBEC LUBNÍK
Lubník 94,563 01 Lanškroun
IČ: 00279196
<br>
_____________________________________________________________________________________________________
<br> 1
<br>
čj.: ou 0316/2021
Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0
Spis.a skart.znak: 101.1.1 - V/5
<br>
Datum: 13.2.2019
<br>
<br> Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Lubník
<br> Obec Lubník v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
<br> v platném znění (dále jen „zákon o obcích“),informuje o místě,době a navrženém programu zasedání
<br> zastupitelstva obce:
<br> starosta obce Lubník svolal,podle § 92 odst.1 zákona o obcích <,>
<br> zasedání zastupitelstva obce
<br> ve středu 22.září 2021 od 18:00 hod.v zasedací místnosti obecního úřadu
<br>
<br> Navržený program:
<br> 1) Zahájení
<br> 2) Kontrola usnesení ze zasedání ZO 07.07.2021
<br> 3) Rozpočtové opatření
<br> 4) Výkup pozemků p.č.12/3 a 967/48 k.ú.Lubník
<br> 5) Záměr prodeje části pozemku p.č.971 k.ú.Lubník
<br> 6) Smlouva o provedení stavby „Chodník k horní zastávce v Lubníku“ s Pardubickým krajem
<br> 7) Smlouva p podmínkách napojení,o spolupráci a součinnosti při realizace plynárenského
<br> zařízení a o smlouvě budoucí nájemní se společností GasNet,s.r.o <.>
<br> 8) Odpadové hospodářství obce
<br> 9) Různé
<br> 10) Závěr
<br>
<br> V Lubníku dne 15.září 2021
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXX XXXXXXX
<br> starosta obce
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.09.2021
<br> Sejmuto z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/4897565

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lubník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz