« Najít podobné dokumenty

Obec Petrovice (Znojmo) - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Petrovice (Znojmo).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKM_C22721091516440.pdf
Městský úřad Moravský Krumlov
<br> odbor dopravy náměstí Klášterní 125,672 11 Moravský Krumlov
<br> Sp.zn.: SMUMK 15735/2021 Moravský Krumlov 15.9.2021 Č.j.: MUMK :5739/2021
<br> Telefon: 515 300 775
<br> Mob: 770 137 229
<br> E _ mail: kaimovabgwmkrumlovcz
<br> Vyřizuje: lng.XXXXXX XXXXXXX
<br> Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Moravský Krumlov,odbor dopravy,jako obecní úřad s rozšířenou působností,který je podle ust.; 77 odst.1 písm.c) a © 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích — na silnicích II <.>,III.třídy a na místních komunikacích,na základě podnětu právnické osoby VYZNAČ,s.r.o <.>,IČ 01916297,Srázná ],58601 Jihlava,která zastupuje společnost MBM TRADE CZ,s.r.o <.>,IČ 25507222,Starokolínská 308,160 16 Újezd nad Lesy (dále jen „žadatel“),podaného dne 15.9.2021,po projednání podle ust.; 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je dle ust.& 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu policie (Policie ČR,Krajské ředitelství Jihomoravského kraje,Dopravní inspektorát Znojmo) <,>
<br> 5 t a n o v u j e podle ust._5 77 odst.5 zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu
<br> pro plné uzavření silnice Ill/4139 (Petrovice—Lesonice) v km 1,100-1,400 v obci Lesonice <.>
<br> Úplně uzavřeným úsekem silnice Ill/4139 průjezd linkových autobusů a integrovanému záchrannému systému vjezd povolen
<br> Termín uzavírky: 27.9.2021 — 21.10.2021
<br> Navržená přechodná úprava provozu včetně vyznačení objízdných tras jsou vyznačeny na přiložených ; situacích,které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu :
<br> |.Tato přechodná úprava provozu ie platná po dobluvedenou v platném rozhodnptí o novole1_1_...

Načteno

edesky.cz/d/4897561

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Petrovice (Znojmo)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz