« Najít podobné dokumenty

Obec Čepí - Veřejná vyhláška - Úplná uzavírka komunikace I/17 k.ú. Vrdy (4 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čepí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

uzavírka vrdy100745_3_2021_stanoveni.pdf [0,60 MB]
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 873 nechmacova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> <,>
<br>
<br> Praha: 06.09.2021 Chládek a Tintěra,Pardubice a.s <.>
<br> IČ: 25253361
<br> K Vápence 2677
<br> 530 02 Pardubice
<br>
<br> v zastoupení:
<br> LETS DZ s.r.o <.>
<br> IČ: 06569030
<br> 5.května 1378
<br> 516 01 Rychnov nad Kněžnou
<br>
<br> Číslo jednací: 100745/2021/KUSK-3-DOP/Nech
<br> Spisová značka: SZ_100745/2021/KUSK
<br> Oprávněná úřední osoba: XXX XXXXXXXXXX
<br> Značka: DOP/Nech
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI I.TŘÍDY
<br>
<br>
Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy
<br> ve věcech provozu na pozemních komunikacích,podle § 124 odst.4 písm.b) zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti společnosti Chládek a
<br> Tintěra,Pardubice a.s <.>,K Vápence 2677,530 02 Pardubice,IČ: 25253361,zastoupená na
<br> základě plné moci společností LETS DZ s.r.o <.>,5.května 1378,516 01 Rychnov nad Kněžnou <,>
<br> IČ: 06569030,podané dne 10.08.2021,doložené souhlasem Ředitelství silnic a dálnic ČR <,>
<br> Správy Praha ze dne 19.08.2021 zn.: RSD-513303/2021-1,Ředitelství silnic a dálnic ČR <,>
<br> Správy Pardubice ze dne 17.08.2021,souhlasným stanoviskem Krajské správy a údržby silnic
<br> Středočeského kraje,p.o <.>,ze dne 23.08.2021 zn.: 6209/21/KSUS/KHT/RYS,Správy a údržby
<br> silnic Pardubického kraje ze dne 18.08.2021 zn.: SUSPK/8670/2021,souhlasným
<br> stanoviskem Krajského ředitelství policie Středočeského kraje,DI XXXXX Hora vydaném pod
<br> č.j.: KRPS-200770-4/ČJ-2021-010506-ZZ dne 23.08.2021,Policie ČR,KŘP PK,územní
<br> odbor,dopravní inspektorát Pardubice vydaném pod č.j.: KRPE-62731-1/ČJ-2021-170606 a
<br> Policie ČR,KŘP PK,územní odbor,...
uzavírka vrdy Situace_DIO_2.pdf [0,00 MB]

uzavírka vrdy Situace_DIO_1.pdf [6,21 MB]
2021-09-15T07:22:51+0200
XXX XXXXXXXXXX XadXXXXXcXXXXXaXXXXXXXccaacXXXaebXbXXXbc
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Středočeský kraj - Krajský úřad d6be39cad1901e6a5263e927de965b60eeea3c1c
Uzavírka Vrdy 100745_2_2021_rozhodnuti (2).pdf [0,64 MB]
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 873 nechmacova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> Praha: 06.09.2021 Chládek a Tintěra,Pardubice a.s <.>
<br> IČ: 25253361
<br> K Vápence 2677
<br> 530 02 Pardubice
<br>
<br> v zastoupení:
<br> LETS DZ s.r.o <.>
<br> IČ: 06569030
<br> 5.května 1378
<br> 516 01 Rychnov nad Kněžnou
<br>
<br> Číslo jednací: 100745/2021/KUSK-2-DOP/Nech
<br> Spisová značka: SZ_100745/2021/KUSK
<br> Oprávněná úřední osoba: XXX XXXXXXXXXX
<br> Značka: DOP/Nech
<br> R O Z H O D N U T Í
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,odbor dopravy,jako příslušný silniční správní úřad <,>
<br> ve věcech silnic I.třídy podle § 40 odst.3 písm.d) zákona č.13/1997 Sb.o pozemních
<br> komunikacích ve znění pozdějších předpisů,(dále XXX XXXXX o pozemních komunikacích) <,>
<br> na základě žádosti společnosti Chládek a Tintěra,Pardubice a.s <.>,K Vápence 2677,530 02
<br> Pardubice,IČ: 25253361,zastoupená na základě plné moci společností LETS DZ s.r.o.<,>
<br> 5.května 1378,516 01 Rychnov nad Kněžnou,IČ: 06569030,podané dne 10.08.2021,podle
<br> § 24 odst.4 zákona o pozemních komunikacích
<br>
<br> p o v o l u j e
<br> úplnou uzavírku silnice I/17 v k.ú.Vrdy,v silničním km cca 0,000 - 1,300 provozního
<br> staničení silnice,z důvodu realizace opravy železničního přejezdu P3737 spočívající
<br> v kompletní rekonstrukci železničního svršku,přejezdové konstrukce,odvodnění a
<br> instalaci nového zabezpečovacího systému,název stavby „Oprava železničních přejezdů
<br> na trati Čáslav – Skovice“ <.>
<br>
<br> Popis uzavírky: Silnice I/17 v k.ú.Vrdy,v silničním km cca 0,000 - 1,300 provozního
<br> staničení silnice,v místě železničního přejezdu P3737 <.>
<br> Popis objízdné trasy:
<br> Objízdná trasa pro osobní dopravu po dobu úplné uzavírky silnice I/17:
<br> Objízdná trasa je rozdělena pro vozidla do 7,5t a nad 7,5t <.>
<br> Doprava nad 7,5t (obousměrná):
<br>
<br> Č.j.100745/2021/KUSK-2-DOP/Nech 2
<br> Od uzavřeného železničního přejezdu je objízd...

Načteno

edesky.cz/d/4897546

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čepí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz