« Najít podobné dokumenty

Obec Heřmánkovice - Zápis z 31. jednání ZO ze dne 13. září 2021 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Heřmánkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 31. jednání ZO ze dne 13. září 2021 [0,12 MB]
Obec Heřmánkovice
<br> 549 84 Heřmánkovice 215
<br> Tel.: 491 523 772
<br> E-mail: obec@hermankovice.cz
Z á p i s
<br>
<br> z 31.jednání zastupitelstva obce,které se konalo dne 13.září 2021 v budově OÚ
<br> Heřmánkovice
<br>
<br>
<br> Přítomní zastupitelé: XXXXX XXXX,XXXXXXX XXXX,XXXXXXX XXXX,Veronika Papežová,XXXX XXXXXX
<br>
Omluven:
<br>
Hosté:
<br>
<br> Program jednání:
<br>
1.Určení ověřovatelů zápisu
<br> 2.Kontrola usnesení
<br> 3.Doplnění,schválení programu
<br> 4.Příkazy ke kontrolám kontrolní a finanční výbor
<br> 5.Dar pozemku p.p.č.3384/1 v k.ú.Heřmánkovice
<br> 6.Dar pozemku p.p.č.2540/3 v k.ú.Heřmánkovice
<br> 7.Návrh prodeje p.p.č.2849/7 v k.ú.Heřmánkovice
<br> 8.Rozpočtové opatření č.5/2021
<br> 9.Různé
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1.Ověřovateli dnešního zápisu byli navrženi: XXXX XXXXXX,XXXX XXXXX
<br>
<br> Návrh na usnesení: ZO schvaluje navržené zastupitele jako ověřovatele zápisu
<br>
<br> Hlasování o usnesení: pro 5,proti 0,zdržel se 0
<br> Usnesení č.31/1 bylo přijato <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 2.Kontrola usnesení z 30.jednání ZO dne 2.července 2021
<br>
<br>
<br> SPLNĚNO
<br>
<br>
<br> 3.Schválení,doplnění programu jednání
<br>
<br>
<br> K předloženému programu jednání nebyly žádné připomínky,a nebyl podán návrh na
<br> jeho doplnění <.>
<br>
<br> Návrh na usnesení: ZO souhlasí s předloženým programem a jeho doplněním
<br> Hlasování o usnesení: pro 5,proti 0,zdržel se 0
<br> Usnesení č.31/3 bylo přijato <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 4.Příkazy ke kontrolám kontrolní a finanční výbor
<br> Vedoucím kontrolních skupin,Petru Kubáskovi a Veronice Papežové,byl předložen
<br> příkaz k provedení kontroly z finančního a kontrolního výboru <.>
<br>
<br>
<br> Návrh na usnesení: ZO souhlasí s příkazem ke kontrolám kontrolnímu a finančnímu
<br> výboru <.>
<br>
<br> Hlasování o usnesení: pro 5,proti 0,zdržel se 0
<br> Usnesení č.31/4 bylo přijato <.>
<br>
<br>
<br> 5.Dar pozemku p.p.č.3384/1 v k.ú.Heřmánkovice
<br> ZO obce obdrželo nabídku daru od …………… v podobě ...

Načteno

edesky.cz/d/4897539

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Heřmánkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz