« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Slatina - Veřejná vyhláška: oznámení o pokračování řízení - stanoviska: "CTPark Brno G-Land", Brno, k.ú. Černovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Slatina.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

21-04203.pdf (PDF 455.2 kB)
ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ,BOLZANOVA 763/1,618 00 BRNO
<br>
VÁŠ DOPIS Č.J.:
ZE DNE:
NAŠE Č.J.: MCBCER/04733/21/SU/COU
<br> SPIS.ZN.: MCBCER/04203/21/Co
<br>
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> MOB:
<br> E-MAIL:
<br> XXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br>
<br> couralova.eva@cernovice.brno.cz
<br>
<br> DATUM: 15.09.2021
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÍ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> POKRAČOVÁNÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br>
<br> Společnost CTPark Brno III,spol.s r.o <.>,IČO 28015835,CTPark Humpolec 1571,396 01
<br> Humpolec <,>
<br> kterou zastupuje společnost CTP Invest,spol.s r.o <.>,IČO 26166453,CTPark Humpolec 1571 <,>
<br> 396 01 Humpolec (dále jen "žadatel") podala dne 11.08.2021 žádost o vydání územního
<br> rozhodnutí o umístění stavby nazvané:
<br> "CTPark Brno G-Land",Brno,k.ú.Černovice“ <,>
<br> kdy se jedná o umístění budovy G2 – skladovo-výrobní XXXX a budovy GX - výrobní haly <,>
<br> včetně areálových komunikací a zpevněných ploch,protihlukové stěny,opěrné stěny,okrasné
<br> vodní plochy,terénních a sadových úprav a připojení na technickou a dopravní infrastrukturu <,>
<br> na pozemcích parc.č.2828/1,2828/6,2828/247,2828/253,2828/258,2828/276,2828/280 <,>
<br> 2828/300,2828/315,2844/14,2847/2,2848/1,2849/1,2849/2,2850/1,2850/2,2851,2852 <,>
<br> 2853,2854/1,2854/2,2854/3,2828/315,2854/5,2854/6,2854/15,2858/1 v katastrálním
<br> území Černovice,obec Brno <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Stavební úřad opatřením č.j.MCBCER/04443/21/SU/COU ze dne 01.09.2021 oznámil
<br> zahájení územního řízení <.>
<br> Dne 07.09.2021 obdržel stavební úřad od Společenství vlastníků jednotek domu Kigginsova
<br> č.p.1482,se sídlem Kigginsova 1482/12 Slatina,627 00 Brno,IČ: 04606027 prohlášení se za
<br> účastníka řízení <.>
<br> Stavební úřad na základě tohoto prohlášení rozšířil okruh účastníků územního řízení
<br> usnesením č.j.MCBCER/04696/21/SU/COU,sp.zn.04696/124/21/Co-2 ze dne 13.09.2021
<br> o další účastníky řízení a to o Společenství vla...

Načteno

edesky.cz/d/4897526

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Slatina      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz