« Najít podobné dokumenty

Obec Kovanice - Závěrčný účet obce Kovanice za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kovanice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2020 (279.78 kB)
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Obec Kovanice 3z00239321IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 3 669,45 0,00 41 774,35 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.3 669,45 0,00 41 774,35 0,00
<br> 36.549 82 545,00 0,00 107 353,49 0,00
<br> 35.558 63 981,45 0,00 179 304,43 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 -7 415,00 0,00 -17 265,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 44 094,00 0,00 6 897,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 2 620 127,00 0,00 2 550 481,40 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 5 000,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 6 331,00 0,00 29 792,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 2 000,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.525 1 390,00 0,00 2 115,00 0,00
<br> 14.524 392 965,00 0,00 390 724,00 0,00
<br> 13.521 1 445 541,00 0,00 1 456 473,00 0,00
<br> 12.518 3 716 126,71 0,00 4 198 526,02 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 7 712,00 0,00 15 908,21 0,00
<br> 9.512 0,00 0,00 2 720,00 0,00
<br> 8.511 1 241 199,69 0,00 2 721 682,15 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.503 3 253,00 0,00 4 213,00 0,00
<br> 2.502 311 123,10 0,00 283 288,64 0,00
<br> 1.501 531 195,14 0,00 619 989,92 0,00
<br> I.10 467 169,09 0,00 12 552 203,26 0,00
<br> A.13 254 048,54 0,00 14 431 557,61 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Kovanice
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Ná...
Rozvaha k 31.12 2020 (289.55 kB)
Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Obec Kovanice 5z00239321IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 17 999 343,74 25 620,00 17 973 723,74 5 543 024,15
<br> 6.471 523 777,54 0,00 523 777,54 523 777,54
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.523 777,54 0,00 523 777,54 523 777,54
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 596 079,00 0,00 596 079,00 567 014,00
<br> 7.029 18 980,00 15 231,00 3 749,00 5 001,00
<br> 6.028 2 215 817,84 2 215 817,84 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 4 952 791,54 1 393 555,00 3 559 236,54 3 749 735,54
<br> 3.021 111 908 808,12 27 340 411,00 84 568 397,12 86 749 222,83
<br> 2.032 1,00 0,00 1,00 1,00
<br> 1.031 10 084 241,00 0,00 10 084 241,00 10 128 335,00
<br> II.129 776 718,50 30 965 014,84 98 811 703,66 101 199 309,37
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 64 091,00 0,00 64 091,00 41 101,00
<br> 6.019 2 283 665,60 1 177 508,00 1 106 157,60 1 182 328,60
<br> 5.018 220 494,30 220 494,30 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.2 568 250,90 1 398 002,30 1 170 248,60 1 223 429,60
<br> 132 868 746,94 32 363 017,14 100 505 729,80 102 946 516,51
<br> 150 868 090,68 32 388 637,14 118 479 453,54 108 489 540,66
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Kovanice
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Kovanice 101
<br> Právní forma:
<br> Předmět č...
FIN -12 k 3112 2020 (9.13 MB)
Ministerstvo financí ČR schváleno Č.j.111/138 224/2002
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> Fin2-12M
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ oscí
<br> sestavený k XX.12.2020 v Kč na dvě desetinná místa
<br> Rok
<br> Měsíc IČO:
<br> 2020
<br> 12 00239321
<br> Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Kovanice,Kovanice 101
<br> |.Rozpočtové příjmy
<br> paragraf položka Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 3 0000 0000 1111 Daň Z příjmů fYZ- osob placená plátci 2 839 000,00 2 839 000,00 2 695 990,65 0000 1112 Daň z příjmu fYZ- osob placená poplatník 200 000,00 200 000,00 44 020,06 0000 1 1 13 Daň Z příjmu fYZ- osob vybíraná srážkou 266 000,00 269 000,00 268 855,95 0000 1121 Daň 2 příjmů práV- osob 2 439 000,00 2 439 000,00 2 013 429,19 0000 1122 Daň Z příjmů práV- osob za obce 0,00 401 470,00 401 470,00 0000 1211 Daň Z Přidané hodnoty 5 638 000,00 5 638 000,00 5 514 385,38 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění f.|esa 1 130,00 1 130,00 1 130,00 0000 1340 Poplatek za provoz Systému K0 500 000,00 503 650,00 503 650,00 0000 1341 Poplatek ze psů 6 000,00 6 040,00 6 040,00 0000 1361 Správní poplatky 2 000,00 3 150,00 3 150,00 0000 1381 Daň Z hazardních her 64 000,00 84 000,00 76 147,16 0000 1 382 Zrušený odv.z loterií a pod.her kromě 0,00 21 100 20,46 0000 151 1 Daň Z nemovltých Věcí 870 000,00 911 400,00 911 335,43 0000 411 1 Nl př-trartsf- ze všeolppoklsp-st-rozp- 0,00 1 177 750,00 1 151 251,00 0000 4112 Nl př-trartsf- ze str V rám- souh- dotv 190 000,00 190 000,00 190 000,00 0000 4116 Ost- Nl př-transfer- ze státního rozp- 186 000,00 434 521,12 434 521,12 0000 4216 Ost- př- transfery ze státního rozpočtu 0,00 1 330 816,69 1 330 816,69 0000 **** 13 201 130,00 16 428 948,81 15 546 213,09 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 2122 2111 Příjmy Z poskytování služeb & Výrobků 1 000,00 9 000,00 7 425,00 2122 **** 1 000,00 9 000,00 7 425,00 3314 Činnosti knihovnické 3314 21 1 1 Příjmy Z po...
Zpráva o výsledku přezkomání obce za rok 2020 (7.15 MB)
Krajský úřad Středočeského kraj
<br> (JUHUH lNH www Aun m m Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Čj.: 000408/2021/KUSK Stejnopis č.2 SpZn: SZ_061638/2020/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> KOVANICE IČ: 00239321 za rok 2020
<br> Přezkoumání hospodaření obce Kovanice za rok 2020 bylo zahájeno dne 3.8.2020 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 3.9.2020
<br> ' 25.2.2021 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 1.1.2020 - 31.12.2020
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Kovanice Kovanice 101 288 02 Nymburk 2
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXX XXXXX ková - kontroloři: Bc.XXXXXX XXXXXXX Ing.Zdenka Zavřelová (X.X.XXXX)
<br> Zástupci obce: XXXXXXXX XXXX - XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX - účetní obce
<br> Pověření kpřezkoumání podle © X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne X.X.XXXX pod č.j.088572/2020/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládáných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě sml...
Závěrečný účet obce Kovanice za rok 2020 (759.01 kB)
1/10
<br> Obec Kovanice
<br> Závěrečný účet za rok 2020
<br> sestavený ke dni 31.12.2020
<br> Údaje o organizaci
Identifikační číslo 00239321
Název organizace Obec Kovanice
Ulice,č.p.Kovanice 101
Obec Kovanice
<br> Kontaktní údaje
Telefon 325512719
E-mail obec@kovanice.cz
WWW stránky www.kovanice.cz
<br> Doplňující údaje
<br> Obsah závěrečného účtu
Plnění rozpočtu obce
Financování
Peněžní fondy
Majetek
Vyúčtování finančních vztahů (kraje,obce,DSO a vnitřní převody)
Vyúčtování finančních vztahů (státní rozpočet,státní fondy a národní fond)
Finanční hospodaření zřízených PO a hospodaření s jejich majetkem
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Ostatní doplňující údaje
<br>
<br> Závěrečný účet obce Kovanice za rok 2020
<br> 2/10
<br> Plnění rozpočtu obce
<br> Rozpočet obce Kovanice na rok 2020 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy
upravujícími financování obcí a schválen zastupitelstvem dne 11.12.2019 usnesením č.1/11/12/19
jako přebytkový v paragrafovém znění.Přebytek finančních prostředků je určen na splátku úvěru <.>
<br> Rozpis plnění daňových příjmů
Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR
0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob placená plátci 2 839 000,00 2 839 000,00 2 695 990,65 94,96 94,96
0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník 200 000,00 200 000,00 44 020,06 22,01 22,01
0000 1113 Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 266 000,00 269 000,00 268 855,95 101,07 99,95
0000 1121 Daň z příjmů práv.osob 2 439 000,00 2 439 000,00 2 013 429,19 82,55 82,55
0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 0,00 401 470,00 401 470,00 0,00 100,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 5 638 000,00 5 638 000,00 5 514 385,38 97,81 97,81
0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa 1 130,00 1 130,00 1 130,00 100,00 100,00
0000 1340 Poplatek za provoz systému KO 500 000,00 503 650,00 503 650,00 100,73 100,00
0000 1341 Poplatek ze psů 6 000,00 6 040,00 6 040,00 100,67 100,00
0000 1361 Správní poplatky 2 000,00 3 150,00 3 150,00 157,50 100,00
0000 1381 Daň z haz...

Načteno

edesky.cz/d/4897479

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kovanice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz