« Najít podobné dokumenty

Obec Osvětimany - Rozhodnutí o společném povolení vodního díla Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osvětimany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o společném povolení vodního díla Veřejná vyhláška
Doe/Ě“
<br> Čí - C?.JLo/„U
<br> Počet Ustúfjořitoh 4 f/,)
<br> OsvelNKYYLZB
<br> Městský úřad Uherské Hradiště Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Odloučené pracoviště: Protzkarova 33 Č.j <.>
<br> Naše č.j.: MUUH-SŽP/22402/2021/PešM
<br> Illllllllllllllllll | Illllll ||ll| llllllll Vyřizuje: lng.XXXXXXX XXXXXXXX
<br> Telefon: XXXXXXXXX “uma mom
<br> Esmail: marcela.pesakova©mesto-uh„cz
<br> Městys Osvětimany,IČO 00291218 Osvětimany 350 587 42 Osvětimany
<br> Datum: 15.září 2021
<br> G - 2806 Vodovod Osvětimany — Dolní Paseky
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br> o společném povolení vodního díla
<br> Městský úřad Uherské Hradiště,odbor stavebního úřadu a životního prostředí,oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí (dále jen „vodoprávní úřad“) jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení & 104 odst.2 písm.c) a 5 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon"),jako místně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení 5 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") a jako speciální stavební úřad pro vodní díla die ustanovení 5 15 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),vsouiadu se zákonem č.416/2009 Sb <.>,o urychlení výstavby dopravní,vodní a energetické infrastruktury,ve znění pozdějších předpisu vydává toto
<br> rozhodnutí
<br> žadateli (účastník řízenídle & 27 odst.1 správního řádu): Městys Osvětimany,ICO 00291218,Osvětimany &.p.350,687 42 Osvětimany
<br> Dle ustanovení 5 15 odst.1 vodního zákona a dle ustanovení & 94p stavebního zákona se umisťuje a povoluje stavba vodního díla
<br> „Vodovod Osvětimany - Dolní Paseky“
<br> na pozemcích pozemkové parcely číslo 583/6 (orná půda),583/86 (ostatní plocha),583/210 (ostatní plocha),583/211 (ostatní plocha),583/212 (ostatní plocha),583/213 (ostatní plocha),583/214 (ostatní plocha),583/215 (ost...

Načteno

edesky.cz/d/4897478

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osvětimany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz