« Najít podobné dokumenty

Obec Branky - Informace o konání pravidelného zasedání Zastupitelstva obce Branky (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Branky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konání pravidelného zasedání Zastupitelstva obce Branky.pdf [0,40 MB]
Obec Branky Obecní úřad Branky
<br> I bí F () R.Dd A.C3 E
<br> o konání pravidelného zasedání Zastupitelstva obce Branky
<br> Obecní úřad Branky v souladu s ustanovením S 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.() obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje () konání pravidelného zasedání Zastupitelstva obce Branky,svolaněho starostou obce Mgr.Františkem.Svobodou v souladu s S 92 odst.1 zákona o obcích <.>
<br> Místo konání: Sál v č.p.18 Doba konání: Středa 22.9.2021 od 16 hod <.>
<br> Navržený program:
<br> 1.Zahájení <.>
<br> 2.Volba návrhové komise <.>
<br> 3.Schválení programu 20 <.>
<br> 4.Informace ze zasedání RO <.>
<br> 5.Střednědobý výhled na r.2022 — 2026.(podklady zaslány e— mailem)
<br> 6.Rozpočtové opatření č.3/2021 <.>
<br> ?.Schválení Smlouvy o *uzavření budoucí smlouvy o zřízení
<br> věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu — p.č.1124/8 v k.ú.Branky.(podklady zaslány e—mailem)
<br> 8.Schválení Smlouvy o budouci smlouvě o zřízení věcného břemene ea dohody () umístění stavby —— p.č.1178/1 a 990 v k.ú.Branky.(podklady zaslány e—mailem)
<br> 9.Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby — p.č.1192 a 1128/11 v k.ú.Branky.(podklady zaslány e—mailem)
<br> 10.8chválení prodeje pozemků p.č.st.355/3,354/5,269/3,373/8,373/4,370/1 vše v k.ú.Branky a p.č.299/2,299/55,299/54,299/68,299/58,299/53,299/41,299/69,299/83 vše v k.ú.Branky.(podklady zaslány e—mailem)
<br> 11.8chválení Smlouvy o budoucí kupní smlouvě — Část pozemku p.č.271/1 o výměře cca 30 m2.(podklady zaslány e—mailem)
<br> 12.0becně závazná vyhláška obce Branky č.1/2021,o stanovení obecního systému odpadového hospodářství <.>
<br> 13.0becné závazná vyhláška obce Branky č.2/2021,o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství <.>
<br> 14.Projednání Smlouvy o výpůjčce — opakovaně použitelné nádobí a,1 ks myčka pro průmyslové mytí nádobí Fagor CO—500 s odpadním čerpadlem.(podklady zaslány e—mailem)
<br> 15.Diskuze <.>
<br> 16.2ávěr <.>
<br> Mgr.Franti...

Načteno

edesky.cz/d/4897473

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Branky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz