« Najít podobné dokumenty

Obec Světec - Prodej nemovitého majetku obce Světec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Světec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Prodej nemovitého majetku obce Světec
Prodej nemovitého majetku obce Světec
<br> Ve smyslu zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,© 39 odst.1 v platném znění
<br> Obec Světec zveřejňuje záměr prodeje:
<br> 1.Záměr prodeje p.p.č.185/1 k.ú.Světec zapsané na LV 10001 vedené u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,katastrální pracoviště Teplice,dle geometrického plánu číslo 286—14/2013,p.p.č.185/39,185/40,185/41,185/42,185/43 a ISS/44 o výměře jedné parcely 25 m2 za účelem výstavby garáže
<br> ML,! (55
<br> 2.Záměr prodeje části p.p.č <.>,422/3 k.ú.Světec zapsané na LV 10001 vedené u Katastrálního úřadu pro Ustecký kraj,katastrální pracoviště Teplice,o rozloze cca 100 m2 za účelem přičlenění k vlastní nemovitosti
<br> záď/20414 ' Vl./6.4?
<br> Obec Světec zveřejňuje záměr pachtu:
<br> 3.Záměr pachtu částí parcely p.p.č.48/8 k.ú.Chotějovice zapsané na LV 10001 vedené u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,katastrální pracoviště Teplice,dle geometrického plánu číslo 370-2/2011 se jedná o p.p.č.48/22 o výměře 504 rn2 a p.p.č.48/26 o výměře 272 m2 k.ú.Chotějovice za účelem zřízení zahrady
<br> 31? D),/& 125 <,>
<br> //.orgánu/cg
<br> M3496
<br> 0 20 4D 60 30130 I'll
<br> Informace na Obecním úřadě ve Světci
<br> Vyvěšeno : 15.09.2021 Sejmuto :
<br> Ve Světci dne 15.09.2021 “Č/"n ),/
<br> XXXXXX XXXXX mf & \„-"\ (Jr-.*.v'rec p.lng XXXXXXX XXXXXXXXX místostarosta obce ' Í starostka obce
<br> v(-.<.> ' 0612
<br> Prodej nemovitého majetku obce Světec
<br> Ve smyslu zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích.© 39 odstl v platném znění Obec Světec zveřejňuje záměr prodeje:
<br> Záměr prodeje bytu na adrese Kostomlatská 98,Světec o velikosti 1+1 o rozloze 28,89m2 za nejvyšší nabídnutou cenu.Stavba stojí na st.p.p.č.127 zapsané na LV 544 vedené u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,katastrální pracoviště Teplice.Jedná se o prodej
<br> podílu 2889/49233 <.>
<br> Minimální cena za prodej bytu je stanovena znaleckým posudkem ve výši 190 000: Kč.Uchazeči podají své nabídky s navrženou cenou v uzavřené obálce,která bude označena
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/4897471


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Světec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz