« Najít podobné dokumenty

Obec Velehrad - Veřejné zasedání zastupitelstva obce Velehrad 22. 9. 2021 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velehrad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvanka zasedani zastupitelstva obce Velehrad 20210922.pdf [0,43 MB]
<.> VELEHRAD
<br> Obec Velehrad Hradišťská 231,687 06 Velehrad,tel.572 571 115,e-mail: info©velehrad.cz
<br> POZVÁNKA
<br> starosta obce Velehrad spolu se zastupitelstVem obce s v o l á v á podle zákona č.128/2000 Sb.o obcích <,>
<br> Veřejné zasedání zastupitelstva obce
<br> úterý 22.9.2021 v 18,00 hodin
<br> v budově Turistického centra Velehrad
<br> Hlavní body programu:
<br> 1.2.3.<.>
<br> 10 <.>
<br> 11 <.>
<br> 12.13.14.15.16.17.18 <.>
<br> Zpráva o činnosti zastupitelstva obce Velehrad od 29.6.2021
<br> Rozpočtové opatření obce Velehrad č.9/2021
<br> Spolufinancování projektu na pořízení dlouhodobého majetku (environmentální učebna) pro ZŠ Velehrad
<br> Výběrové řízení veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce podlah 1.NP ZŠ Velehrad Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Zlínského kraje „Dotace pro jednotky SDH obcí“ Dodatek č.5 ke Smlouvě o 'spolupráci při tvorbě,aktualizaci a správě Digitálně technické mapy obce
<br> Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „Novostavba hasičské zbrojnice Velehrad“ se společností Stamos Uherské Hradiště
<br> Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „Oprava interiérů OÚ Velehrad" se společností PAPP UH
<br> ' Smlouva o bezúplatném převodu pozemku p.č.584/1 pro obec Velehrad
<br> Žádost o bezúplatný převod pozemků p.č.479,1947/5,1944/7 v k.ú.Velehrad pro obec Velehrad,Finanční příspěvek obce pro MAS Buchlov na rok 2022
<br> Plán rozvoje sportu obce Velehrad
<br> Dodatek č.1 k pojistné smlouvě pro majetek obce Velehrad
<br> Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene kabel NN Salašská,Velehrad Žádost o souhlas s umístěním el.přípojky,kanal.přípojky a par.stání k RD č.p.7 Velehrad Informace pro občany Diskuse
<br> Závěr

Načteno

edesky.cz/d/4897455

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velehrad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz