« Najít podobné dokumenty

Obec Bílovice - Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Bílovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
OBEC
<br> BÍLOVICE
<br> [ N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Bílovice
<br> Obecní úřad Bílovice v souladu s ustanovením š 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bílovice,svolaného
<br> MÍSTO
<br> Progr
<br> Q&A-nwm:—
<br> 90:4
<br> 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22 <.>
<br> 23.24 <.>
<br> starostou obce Petrem Fuskem v souladu s š 91 odst.1 zákona o obcích
<br> ZASEDÁNÍ
<br> ZASTUPITELSTVA OBCE BILOVICE NA DEN 23.září 2021 —— čtvrtek v 17.00 HODIN
<br> KONÁNÍ: KINOSÁL v OBIEKTU č.p.70 (OÚ)
<br> am:
<br> Zahájení
<br> Volba návrhové komise
<br> Volba ověřovatelů zápisu
<br> Jmenování zapisovatele
<br> Zpráva o činnosti RO od 30.7.2021 do 23.9.2021
<br> Informace o průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby „Bílovice — prodloužení místní komunikace Kuchyňky“ a projednání smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem Projednání rozpočtové změny č.7
<br> Projednání prodeje obecního pozemku parc.č.1540/47 v k.ú.Bílovice
<br> Projednání směny pozemků obce Bílovice a fyzických osob v lokalitě K Vodojemu
<br> v k.ú.Bílovice
<br> Projednání žádosti společnosti IZOP s.r.o.Částkov o směnu pozemků s Obcí Bílovice v k.ú.Včelary
<br> Projednání cenové nabídky na vypracování projektové dokumentace pro realizaci místní komunikace ve Včelarech v horní části lokality Čupy
<br> Informace o studiích místních komunikací K Vodojemu,Ke hřišti TJ,Na Rybníku a ve Včelarech v dolní části lokality Čupy
<br> Projednání žádosti ZŠ Bílovice o zakoupení sekacího traktoru na údržbu sportovního areálu ZŠ
<br> Informace k projednávání žádosti o dotaci na pořízení bezdrátového rozhlasu v obci Projednání cenové nabídky na opravu povrchů dalších částí místních komunikací Projednání zpevnění příj ezdu k rodinným domům v lokalitě Losky
<br> Projednání vytvoření nového účtu Obce Bílovice v rámci plánu financování a obnovy kanalizací v obci Bílovice
<br> Projednání cenové nabídky na nákup,přípravu...

Načteno

edesky.cz/d/4897442

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Bílovice
22. 09. 2021
22. 09. 2021
16. 09. 2021
15. 09. 2021
14. 09. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Bílovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz