« Najít podobné dokumenty

Obec Hradištko - Usnesení č.04/2021 z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 6.9.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hradištko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
ř.“UNl“
<br> Obec Hradištko,Ve Dvoře 1,Hradištko,PSČ 252 09 Usnesení č.04/2021 z veřejného zasedání
<br> lvl
<br> zastupitelstva obce Hradištko konaného dne 6.zam 2021
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje:
<br> Program veřejného zasedání zastupitelstva obce Hradištko konaného dne 6.září 2021 <.>
<br> Uzavření pachtovní smlouvy s pachtýřem Ing.Zdeňkem Kvízem Ph.D <.>,Ocelářská 949/13,Praha 9,IČ 61647055 na pozemky p.č.490/4 o výměře 376 m2,druh orná půda,p.č.490/8 o výměře 801 m2,druh orná půda,p.č.715/6 o výměře 9 638 m2,druh orná půda a p.č.851/2 o výměře 1 580 m2,druh ostatní plocha,vše k.ú.Hradištko pod Medníkem,zapsaných v k.ú.Hradištko pod Medníkem,v katastru nemovitostí Katastrální úřad pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Praha— západ,na listu vlastnickém 10001.<.> Zastupitelstvo pověřuje starostku uzavřít předmětnou Pachtovnísmlouvu <.>
<br> Výsledek hodnocení nabídek a pořadí nabídek výběrového řízení zadávaného jako veřejná zakázka malého rozsahu pod názvem „Chodník Vl.etapa".Zastupitelstvo pověřuje starostku uzavřít smlouvu o dílo dle výsledku hodnocení a pořadí nabídek,jako první nabídka byla komisí vybrána společnost MARIVO SERVIS s.r.o <.>,IČ: 04274792,se sídlem 5.Května 1330/8,Praha 4,PSČ 140 00 s nabídkovou cenou 652 642,80 Kč bez DPH <.>
<br> Výsledek hodnocení nabídek a pořadí nabídek výběrového řízení zadávaného jako veřejná zakázka malého rozsahu pod názvem „Rekonstrukce místních komunikací vobci Hradištko".Zastupitelstvo pověřuje starostku uzavřít smlouvu o dílo dle výsledku hodnocení a pořadí nabídek,jako první nabídka byla komisí vybrána společnost Šťastný asfalt s.r.o <.>,IČ: 29127718,se sídlem Bronzová 2018/17,Praha 5,PSČ 155 00 s nabídkovou cenou 4 850 250,34 Kč bez DPH <.>
<br> Zastupitelstvo obce volí:
<br> Člena návrhové komise: XXXXXXXX XXXXXXX Členku návrhové komise: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX Ověřovatelku zápisu: Mgr.XXXX XXXXXXXXX
<br> Ověřovatele zápisu: XXXXX XXXXXX
<br> Zastupitelstvo bere na vědomí
<br> Informaci starostky obce...

Načteno

edesky.cz/d/4897437

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hradištko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz