« Najít podobné dokumenty

Obec Zdounky - SÚ Zdounky - Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení - "Honětice, obnova NN"… (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zdounky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznámení zahájení řízení, E.ON - 1844.pdf [0,54 MB]
O B E C N Í Ú Ř A D Z D O U N K Y
stavební úřad
<br>
<br>
SPIS.ZN.: OU/918/2021
Č.J.: OU/1844/2021 Dle rozdělovníku
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> XXXXXXX XXXXXXXXXXX
XXX XXX XXX
su.administrativa@zdounky.cz
<br> DATUM: 9.9.2021
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br>
<br>
O Z N Á M E N Í
<br>
zahájení územního řízení
<br>
<br> Stavební úřad Obecního úřadu Zdounky příslušný podle § 13 odst.1 písm.e) zákona
č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění <,>
(dále jen “stavební úřad ”),obdržel dne 10.5.2021 od žadatele,kterým je společnost
<br>
EG.D,a.s <.>,IČO 28085400 <,>
<br> Lidická 1873/36 Černá Pole,602 00 Brno <,>
<br>
(dále jen "žadatel"),kterého zastupuje společnost MOPRE s.r.o <.>,IČO 28323700,Břest 79,768 23
Břest,žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané:
<br>
„Honětice,obnova NN“
<br>
tj.úprava distribuční sítě elektrické energie NN na pozemcích parcelní číslo 848/1 (ostatní plocha <,>
ostatní komunikace; 2559 m2),848/2 (ostatní plocha,ostatní komunikace; 4282 m2),st.21
(zastavěná plocha a nádvoří,rod.dům; 2619 m2),st.20/2 (zastavěná plocha a nádvoří,rod.dům;
699 m2),842/10 (vodní plocha,koryto vodního toku; 394 m2),848/3 (vodní plocha,koryto vodního
toku; 433 m2),st.16/1 (zastavěná plocha a nádvoří,rod.rekreace; 364 m2),st.16/2 (zastavěná
plocha a nádvoří,rod.dům; 316 m2),st.13 (zastavěná plocha a nádvoří,rod.dům; 585 m2),st.12/1
(zastavěná plocha a nádvoří,rod.dům; 468 m2),327/12 (ostatní plocha,ostatní komunikace;
81 m2),848/6 (ostatní plocha,ostatní komunikace; 381 m2),st.9 (zastavěná plocha a nádvoří,rod <.>
dům; 1173 m2),st.46 (zastavěná plocha a nádvoří,rod.dům; 1720 m2),st.47 (zastavěná plocha a
nádvoří,rod.dům; 440 m2),st.49 (zastavěná plocha a nádvoří,rod.dům; 641 m2),38 (zahrada;
267 m2),st.12/2 (zastavěná plocha a nádvoří,rod.dům; 935 m2),st.52/1 (zastavěná plocha a
nádvoří,rod.dům; 446 m2) a st.52/2 (zastavěná plocha a nádvoří,rod.dům; 646 m2),vše
v katastrálním území Honětice (d...

Načteno

edesky.cz/d/4897431

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zdounky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz