« Najít podobné dokumenty

Obec Povrly - 74. usnesení z jednání Rady obce Povrly, dne 8.9.2021 + RO č. 11

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Povrly.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

RO č. 11_2021
RZ č.11
Rozpočtové opatření č.11/2021
OU Povrly: OU Povrly:
<br> Příjmy
Par.Pol.Text Schválený rozp.Rozp.změna Upravený rozp <.>
<br> 98071 4111 Dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0 93,000 93,000
Mezisoučet 0 93,000
Celkem součet 0 93,000
VÝDAJE UZ
Par.Pol.Text Schválený rozp.Rozp.změna Upravený rozp <.>
6114 98071 5021 dohody 0 50,000 50,000.00 volby
6114 98071 5161 poštovné 0 3,000 3,000.00 volby
6114 98071 5162 telefon 0 4,000 4,000.00 volby
6114 98071 5139 materiál 0 10,000 10,000.00 volby
6114 98071 5175 stravné 0 26,000 26,000.00 volby
3429 5169 služby - koupálkofest 100000 -100,000 0.00 v letošním roce se tato akce nekonala
3639 5154 elekt.energie 115000 100,000 215,000.00 vyúčtování nedoplatku v Elbenu ve výši 68.tis <.>,které je pak dále přeúčtováno a projeví se v příjmech+navýšení záloh o 32.tis.Kč do konce roku
Mezisoučet 0 93,000
Celkem součet 0 93,000
<br> Zpracovala: XXXXX XXXXXXXXXXX
Dne: X.X.XXXX
<br>
1) rada obce schvaluje do příjmů a výdajů 93.000,-Kč na základě přijatých dotačních peněz
- kompetence od ZO přijetí a realizace účelově poskytnutých prostředků,včetně prostředků z jiných rozpočtů
2) rada obce schvaluje přesun financí ve výši 100.000,-Kč mezi kapitolami bez navýšení rozpočtu v kompetenci od ZO do 100.tis.Kč
Rada 74 usnesení anonymizované
Usnesení ze 74.jednání Rady obce Povrly <,>
konané dne 8.9.2021od 15.00 hodin
(anonymizované)
<br>
Č.1/74/2021
- XXXX schvaluje rozpočtovou změnu č.XX/XXXX – do příjmů a výdajů 93 tisíc korun,na základě přijatých dotačních financí.Přesun financí ve výši 100 tisíc korun mezi kapitolami bez navýšení rozpočtu <.>
Zajistí: ekonomka
Termín: neprodleně
Č.2/74/2021
- XXXX nesouhlasí s odpuštěním nájemného za provoz stánku na koupališti,za měsíc září 2021.Žádost podal p.M.H.(BBQ XXX s.r.o.) <.>
Zajistí: tajemnice
Termín: neprodleně
Č.3/74/2021
- XXXX nesouhlasí s pronájmem pozemku p.č.XXX v k.ú.Neštědice,zahrada o velikosti 1.453 m2,panu K.K.ml.Pozemek je již pronajatý jinému zájemci <.>
Zajistí: stavební úřad
Termín: neprodleně
Č.4/74/2021
- XXXX souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí s firmou ČEZ Distribuce a.s.Jedná se o zřízení věcného břemene – služebnosti,na stavbu: UL - Slavošov,čp.556,rozšíření DS NN,IV-12-4020843,na pozemku p.č.70 v k.ú.Slavošov,ostatní plocha o velikosti 12 bm,kabelové vedení NN <.>
Zajistí: stavební úřad,tajemnice
Termín: dle stanovených lhůt
Č.5/74/2021
- XXXX doporučuje prodej pozemku p.č.X/X v k.ú.Lysá,ostatní plocha o výměře 751 m2,panu R.V.a paní O.L.Podmínkou je doložení souhlasu souseda,pana V <.>
Zajistí: stavební úřad
Termín: na jednání zastupitelstva obce
Č.6/74/2021
- XXXX souhlasí s nabídkou firmy GORDIC spol.s r.o,Erbenova 4,586 04 Jihlava,IČO 47903783,na přechod programu Gramis na Ginis Express SQL.Jedná se o zkvalitnění a rozšíření stávajícího,již zastaralého programu Gramis,s bohatšími možnostmi uplatnění <.>
Zajistí: tajemnice,účetní,ekonomka
Termín: září – říjen 2021
Č.7/74/2021
- XXXX souhlasí se zvýšením měsíční úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škola Dráček Povrly – Neštědice,Sídliště I.42,403 32 Povrly,IČO 72743841,za každé dítě,ze 300 korun na 400 korun měsíčně.Od září 2021 <.>
Zajistí: ředitelka školy
Termín: neprodleně
<br> Č.8/74/2021
- XXXX souhlasí s čerpáním dotace od Ministerstva školství,mládeže ...

Načteno

edesky.cz/d/4897339

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Povrly
22. 09. 2021
22. 09. 2021
17. 09. 2021
17. 09. 2021
17. 09. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Povrly      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz