« Najít podobné dokumenty

Obec Svatobořice-Mistřín - Pozvánka na XVII. veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 23.09.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svatobořice-Mistřín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na XVII. veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 23.09.2021
Obec Svatobořice-Mistřín
<br>
Hlavní 1000/113
<br>
<br> 696 04 Svatobořice-Mistřín
<br>
<br>
<br> Všem zastupitelům obce Svatobořice-Mistřín 15.září 2021
<br>
<br> POZVÁNKA
<br>
<br> V souladu s § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> svolávám na čtvrtek 23.září 2021 v 18.00 hod.do zasedací síně Obecního úřadu Svatobořice-
<br> Mistřín
<br>
<br> XVII.veřejné zasedání Zastupitelstva obce Svatobořice-Mistřín
<br>
Navržený program jednání:
<br>
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Schválení navrženého programu
<br> 3.Jmenování a volba orgánů ZO
<br> 4.Kontrola usnesení z předešlých ZO
<br> 5.Zpráva o činnosti rady obce
<br> 6.Zpráva o činnosti kontrolního výboru
<br> 7.Rozpočtová opatření č.9,10,11
<br> 8.Plnění rozpočtu za 1.– 8.měsíc 2021
<br> 9.Závěrečný účet DSO Mikroregion Nový Dvůr za rok 2020
<br> 10.Obecně závazná vyhláška č.1/2021
<br> 11.Obecně závazná vyhláška č.2/2021
<br> 12.Prodej části pozemku p.č.24/1 v k.ú.Svatobořice
<br> 13.Žádost o mimořádný příspěvek na činnost SDH Svatobořice
<br> 14.Žádost o mimořádný příspěvek na činnost SDH Mistřín
<br> 15.Žádost o navýšení příspěvku obce na spoluúčast při rekonstrukci Sokolovny
<br> ve Svatobořicích
<br> 16.Žádosti o změnu využití dotace od spolků a souborů
<br> 17.Návrh rozpočtového opatření č.12
<br> 18.Postup prací
<br> 19.Různé
<br> 20.Diskuse
<br> 21.Závěr
<br>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXX,starosta obce
<br>
<br> Vyvěšeno:
<br> Sňato:
<br>
<br>
Telefon:518620237,518620235 Bankovní spojení: KB Kyjov IČO: 00285358
<br> Fax: 518620235 účet číslo: 2921-671/0100 e-mail: obec@svatoborice-mistrin.cz

Načteno

edesky.cz/d/4897333

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svatobořice-Mistřín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz