« Najít podobné dokumenty

Obec Baška - Záměr prodat část pozemku p.č. 244 v k.ú. Hodoňovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Baška.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zamer-prodat-cast-pozemku-p-c-244-v-k-u-h.pdf
Informace
<br> Obce Baška
<br>
č.j.OUB/4065/2021
<br>
<br>
Obec Baška zveřejňuje podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
<br> pozdějších předpisů,záměr prodat část pozemku p.č.244 druh pozemku ostatní plocha v k.ú <.>
<br> Hodoňovice,která bude odměřena geometrickým plánem,dle přílohy č.1 předloženého materiálu <.>
<br>
<br> K tomuto záměru se lze vyjádřit nebo podat jiné nabídky písemně,které musí týt doručeny na adresu
<br> obce Baška (Obec Baška,Baška 420,739 01 Baška) do 1.10.2021 do 12:00 hodin <.>
<br>
<br> Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem obce Baška na 23.zasedání dne 9.9.2021 usnesením číslo
<br> 19/23/2021 <.>
<br>
<br> Případné dotazy ke zveřejněným záměrům Vám zodpoví místostarosta obce Baška pan
<br> Ing.XXX XXXXXXX na telefonním čísle XXX XXX XXX <.>
<br>
<br>
<br> Ing.XXX XXXXXXX
<br> místostarosta obce
<br>
<br> Vyvěšeno: XX.09.2021
<br>
<br> Sejmuto: 01.10.2021
situace1.pdf
244
<br> 15m1050
<br> Projekt Baška Vytištěno v aplikaci GObec 3.0,měřítko: 1:400,13.08.2021
<br> XXXXX XXXXXXXXXXX
Mnohoúhelníková čára
Žádost o prodej - p.Tvrdá Žédková

Načteno

edesky.cz/d/4897331

Meta

Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Baška      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz