« Najít podobné dokumenty

Městys Švábenice - 16. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice - Program (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Švábenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

16. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice - Program [0,34 MB]
16.zasedání Zastupitelstva městyse Svábenice konané dne 22.září 2021 v 17.30 hodin V zasedací místnosti úřadu městyse
<br> Program:
<br> 1) Technický bod ( jmenování zapisovatele / zapisovatelky,volba ověřovatelů zápisu,schválení programu zasedání ZM)
<br> 2) Zpráva o činnosti rady městyse,kontrola usnesení
<br> 3) Rozpočtové opatření č.7/2021,8/2021 a 9/2021
<br> 4) Zprávy finančního a kontrolního výboru
<br> 5) Projednání písemné přihlášky k záměru prodeje části pozemku p.č.3950/5 v k.ú.Švábenice
<br> 6) Projednání kupní smlouvy prodeje části pozemku p.č.3950/5 v k.ú.Švábenice
<br> 7) Projednání písenmé přihlášky kzáměru pronájmu části pozemku p.č.3950/37 vk.ú.Švábenice
<br> 8) Projednání nájemní smlouvy pronájmu části pozemku p.č.3950/37 v k.ú.Švábenice
<br> 9) Projednání žádosti o směnu pozemků v k.ú.Švábenice
<br> 10) Vydání změny č.3 Územního plánu Švábenice formou Opatření obecné povahy
<br> 11) Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky č.2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
<br> 12) Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky č.3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
<br> 13) Různé
<br> 14) Diskuse
<br> 15) Závěr
<br> Ing.XXXXX XXXX,Ph.D <.>
<br> <.>,„,<,> starosta ěst se mrsws smrwnr fj/m./ 68323|\/Á1\10\/'ICENAHANÉ 5 [“f/ “*N
<br> IČ: 00292354 ©
<br> Vyvěšeno dne: 14.září 2021
<br> Sňato dne: 23.září 2021

Načteno

edesky.cz/d/4897321

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Švábenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz