« Najít podobné dokumenty

Město Veltrusy - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu" na pozemních komunikacích ve městě Veltrusy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Veltrusy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP-Stanovení přechodné úpravy,Veltrusy.pdf
Městský úřad Kralupy nad Vltavou,odbor výstavby a územního plánování
Palackého nám.1,278 01 Kralupy nad Vltavou
www.mestokralupy.cz,podatelna@mestokralupy.cz,tel.: 315 739 811
IČ: 00236977,DIČ: CZ 00236977,DS: 8zzbfvq
<br>
<br>
Č.J.: MUKV 49418/2021 VYST
SPIS.ZN.:
POČET LISTŮ:
POČET PŘÍLOH:
POČET LISTŮ PŘÍLOH:
<br> MUKV - S 9360/2021 VYST/Br
2
2
2
<br>
<br> *MUKVX00V0R2U*
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> V.Brtník
315 739 957
vladimir.brtnik@mestokralupy.cz
<br> DATUM: 13.09.2021
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
„Stanovení přechodné úpravy provozu“
<br> na pozemních komunikacích ve městě Veltrusy
<br>
Městský úřad v Kralupech nad Vltavou,odbor výstavby a územního plánování (dále jen "správní
orgán") příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon o silničním provozu") na základě žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích,kterou dne 23.08.2021 podalo Město Veltrusy,IČ 00237272,Palackého č.p.9 <,>
277 46 Veltrusy,které zastupuje jeho starosta Mgr.XXXXX XXXXX (dále jen "žadatel“) v souladu
s ustanovením § XXX a 173) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“) <,>
<br> vydává opatření obecné povahy <,>
<br> kterým ve smyslu ustanovení § 77 odst.1,písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích,podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a vyhlášky
č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br>
stanovuje
dne 13.08.2021 přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích – ulice Alešova,Klicperova <,>
Seifertova,Tyršova,Opletalova,U Školy,Hálkova v katastrálním území Veltrusy v termínu 18.09.2021
v době od 06:00 hodin do 18:00 hodin takto:
<br> Dopravní ...

Načteno

edesky.cz/d/4897303

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Veltrusy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz