« Najít podobné dokumenty

Město Veltrusy - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci ve městě Veltrusy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Veltrusy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP-Dočasný zákaz zastavení ve městě Veltrusy.pdf
Městský úřad Kralupy nad Vltavou,odbor výstavby a územního plánování
Palackého nám.1,278 01 Kralupy nad Vltavou
www.mestokralupy.cz,podatelna@mestokralupy.cz,tel.: 315 739 811
IČ: 00236977,DIČ: CZ 00236977,DS: 8zzbfvq
<br>
<br>
Č.J.: MUKV 49374/2021 VYST
SPIS.ZN.:
POČET LISTŮ:
POČET PŘÍLOH:
POČET LISTŮ PŘÍLOH:
<br> MUKV - S 9360/2021 VYST/Br
2
2
2
<br>
<br> *MUKVX00V0PUC*
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> V.Brtník
315 739 957
vladimir.brtnik@mestokralupy.cz
<br> DATUM: 13.09.2021
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci ve městě Veltrusy
<br>
Městský úřad Kralupy nad Vltavou,odbor výstavby a územního plánování,jako příslušný silniční
správní úřad,podle § 40 odst.5) písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PK“) a v souladu s ustanovením § 173 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů a podle 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění
pozdějších předpisů na základě žádosti žadatele Města Veltrusy,IČ 00237272,Palackého č.p.9 <,>
277 46 Veltrusy,které zastupuje jeho starosta Mgr.XXXXX XXXXX,podané dne XX.XX.XXXX,(dále jen
"žadatel"),vydává z důvodu uskutečnění společenské akce „140.výročí založení SDH Veltrusy“ toto
opatření obecné povahy,kterým:
<br> podle § 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích
d o č a s n ě z a k a z u j e z a s t a v e n í na místních komunikacích - ulice Alešova,Klicperova <,>
Seifertova,Tyršova,Opletalova,U Školy,Hálkova v katastrálním území Veltrusy v termínu 18.09.2021
v době od 06:00 hodin do 18:00 hodin <.>
<br> Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:
<br>
1.Umístění svislých přenosných dopravních značek číslo B 28 „Zákaz zastavení“ (dále také jen
"svislá přenosná dopravní značka") bude provedeno v místě dle situace dopravního značení
(DIO) a to v souladu s příslušnými ust...

Načteno

edesky.cz/d/4897302

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Veltrusy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz