« Najít podobné dokumenty

Město Bakov nad Jizerou - Zahájení zjišťovacího řízení záměru "Průmyslový park Buda", k. ú. Horka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bakov nad Jizerou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zahájení zjišťovacího řízení záměru "Průmyslový park Buda", k. ú. Horka
Zborovská 11,150 21 Praha 5 tel.: 257 280 685 hanuskova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> Praha: 13.9.2021 Dle rozdělovníku
Číslo jednací: 113680/2021/KUSK
<br> Spisová značka: SZ_112763/2021/KUSK/2
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX,l.XXX
<br> Značka: OŽP/DH
<br>
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Průmyslový
<br> park Buda“ v k.ú.Horka u Bakova nad Jizerou <.>
<br>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,jako příslušný úřad dle § 22 zákona č.100/2001 Sb.<,>
<br> o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
<br> o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Vám
<br> zasílá dle ust.§ 6 odst.5 zákona informaci o oznámení záměru „Průmyslový park Buda“
<br> v k.ú.Horka u Bakova nad Jizerou podle přílohy č.3 k zákonu a sděluje Vám,že tento
<br> záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona <.>
<br> Oznamovatelem záměru je HEDERA INVEST,a.s <.>,Svojsíkova 1436/9,169 00 Praha
<br> Za oznamovatele jedná DP Eco-Consult s.r.o <.>,RNDr.D.Pačesná,Ph.D <.>,V Lukách 446/12 <,>
<br> Hradec Králové
<br> Zpracovatelem oznámení je
<br> RNDr.D.Pačesná,Ph.D <.>,V Lukách 446/12,Hradec Králové (držitelka autorizace MŽP dle
<br> § 19 zákona) <.>
<br> Předmětem záměru je novostavba dvou hal pro drobnou nerušící výrobu a skladování včetně
<br> souvisejícího zázemí.Skladovými objekty jsou dvě nepodsklepené haly obdélníkového tvaru
<br> s plochou střechou.Výška hal po atiku je 15 m.Areál bude určen pro příjem,skladování
<br> a redistribuci zboží do maloobchodní sítě v České republice.Součástí záměru jsou také
<br> odstavná parkoviště pro osobní automobily (celkem 100 míst OA) a pro nákladní automobily
<br> (15 míst NA).Dopravně bude areál záměru napojen přes místní komunikaci na silnici II/276 <,>
<br> ze které povede veškerá vyvolaná nákladní doprava a většina vyvolané osobní dopravy
<br> na dálnici D10.Malá část osobní dopravy bude prostřednic...

Načteno

edesky.cz/d/4897282


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bakov nad Jizerou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz