« Najít podobné dokumenty

Město Hlinsko - Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hlinsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zahajeni_zjistovaci_001.pdf
Adresa: Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220
Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod <.>
<br>
<br> *KUPAX00YP951*
KUPAX00YP951
<br> Krajský úřad
Pardubického kraje
<br> OŽPZ - oddělení integrované prevence
<br>
<br>
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Číslo jednací: KrÚ 68677/2021/OŽPZ/VA
Spisová značka: SpKrÚ 67008/2021/OŽPZ/OIP
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: simona.valentova@pardubickykraj.cz
Datum: 14.09.2021
<br>
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů – zahájení zjišťovacího řízení
<br> Krajský úřad Pardubického kraje v přenesené působnosti podle ust.§ 29 odst.1 zákona
č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,jako místně příslušný
správní orgán podle ust.§ 11 odst.1 písm.a) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů a jako příslušný úřad podle ust.§ 22 písm.a) zákona č.100/2001 Sb.<,>
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen příslušný úřad
a zákon),Vám zasílá podle § 6 odst.5 informaci o oznámení,které je zpracované podle přílohy č.3
k zákonu Milanem Kubů,Košice 93,391 17 Košice,k záměru:
<br>
<br> Navýšení projektové kapacity výroby betonárky v Hlinsku,Kouty <.>
<br>
<br> Oznámení je zveřejněné v informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA
(http://www.cenia.cz) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/EIA),kód
záměru PAK919 <.>
<br> Oznamovatelem záměru je společnost Toril Invest a.s <.>,IČ 248 07 397,Husinecká 903/10,130 00
Praha 3 (dále jen „oznamovatel“) <.>
<br> Podle ust.§ 6 odst.5 zákona Vám příslušný úřad sděluje,že záměr bude podroben zjišťovacímu
řízení podle § 7 zákona <.>
<br> Město Hlinsko a Pardubický kraj (jako dotčené územní s...

Načteno

edesky.cz/d/4897258


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hlinsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz