« Najít podobné dokumenty

Město Brno - VŘ 104/2021 MO, vedoucí Referátu cenových geoinformací

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

104_2021_MO_vedouci_Referatu_cenovych_geoinformaci_x.pdf
Statutární město Brno - Magistrát města Brna | Dominikánské nám.1 | 601 67 Brno | IČO 449 92 785
<br> www.brno.cz
<br>
<br> Tajemník Magistrátu města Brna
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> oznamuje vyhlášení výběrového řízení č.104/2021
<br> na funkční místo úředníka/úřednice
<br> v pracovním poměru na dobu určitou – zástup za mateřskou dovolenou
<br>
<br> v e d o u c í R e f e r á t u c e n o v ý c h g e o i n f o r m a c í
<br>
<br> Majetkový odbor
<br> s místem výkonu práce: pracoviště Magistrátu města Brna
<br>
<br> Charakteristika pozice:
<br> Řídí a odpovídá za výkon činností Referátu cenových geoinformací.Shromažďuje a zpracovává do
<br> geodatabází údaje o cenách nemovitých věcí zejména pozemků (nabídkové a realizované ceny),které jsou
<br> následně využívány při tvorbě cenových návrhů.Spolupodílí se tak na cenové politice města <.>
<br> Vyhotovuje grafické výstupy nad vytvořenými daty,spravuje a podílí se na rozvoji interního mapového projektu
<br> připraveného pro Oddělení realitní ekonomiky Majetkového odboru.Spolupracuje při ocenění nemovitého
<br> majetku (především pozemků) pro potřeby Majetkového odboru <.>
<br>
<br> Bližší informace o druhu práce Vám podá: Ing.XXXXX XXXXXX – tel.: XXX XXX XXX
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXX – tel.: XXX XXX XXX
<br>
<br> Platové podmínky: platová třída 11 – platový tarif od 22.980,- do 33.790,- Kč dle započitatelné praxe +
<br> osobní příplatek po 3 měsících + příplatek za vedení <.>
<br>
<br> Termín nástupu: prosinec 2021 nebo dle dohody <.>
<br>
<br> Kvalifikační předpoklady a požadavky:
<br>  vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo v bakalářském studijním programu <,>
<br>  dobrá znalost operátu Katastru nemovitostí <,>
<br>  schopnost vést pracovní kolektiv,ochota učit se novým věcem <,>
<br>  samostatnost,spolehlivost,aktivní přístup k práci <,>
<br>  flexibilita,vel...

Načteno

edesky.cz/d/4897134

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz