« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
<,> v MAGISTRAT MESTA BRNA 601 67 BRNO,Kounicova 67 Odbor dopravy Č.j.: MMB/0464370/2021 Vyřizuje/linka Spis.zn.: 5400/0D/MMB/0464370/2021 Ing.Lang/542174217 v,<,> v VEREJNA VYHLASKA v,<,> OPATRENI OBECNE POVAHY Brno dne 14.9.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,po předchozím písemném vyjádření Policie ČR MŘP Brno,č.j.KRPB-161260-1/ČJ-2021-0602DI,ze dne 9.9.2021,postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti žadatele: ZLINMARK DZ s.r.o <.>,se sídlem Hviezdoslavova 1191/55a,627 00 Brno,IČ: 042 62 701 stanovuje přechodnou úpravu provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci Vodova - parkoviště u sportovní haly podle dokumentace,kteráje nedílnou součástí tohoto stanovení,z důvodu záboru parkoviště u sportovní haly Vodova při konání MS v tanečním sportu 2021.Termín realizace je v období 17.9.-19.9.2021.Stanovení je platné pouze se souhlasem majitele veřejně přístupné účelové komunikace.Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66.Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení s projektovou dokumentací a zabezpečit jejich údržbu po celé období přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.Č.j.: MMB/0464370/2021 Odbor dopravy MMB může z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu Policie ČR nařídit žadateli,aby z důvodu zabezpečení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu zajistil doplnění,příp.změnu přechodného dopravního značení.Odůvodnění: Na základě žádosti právnické osoby Taneční stud...

Načteno

edesky.cz/d/4897010

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Brno - Královo Pole
16. 09. 2021
16. 09. 2021
15. 09. 2021
15. 09. 2021
15. 09. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz