« Najít podobné dokumenty

Obec Velký Osek - Výběrové řízení - technický pracovník Obce Velký Osek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velký Osek.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - technický pracovník (183.25 kB)
Obec Velký Osek a Obecní úřad obce Velký Osek
Revoluční 36,281 51 Velký Osek
<br> tel.č.+420 321 795 523,e-mail: obecni.urad@velky-osek.cz,podatelna@velky-osek.cz,web: www.velky-osek.cz
<br>
<br> 1
<br>
<br> Obec Velký Osek
Obecní úřad obce Velký Osek
<br>
Obec Velký Osek
<br> vyhlašuje
V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í
<br>
na obsazení 1 pracovní pozice u Obce Velký Osek,Revoluční 36,Velký Osek:
<br> druh práce:
technický pracovník
<br> náplň práce:
- používání a údržba komunální techniky a dalších technických a strojních zařízení;
- zajišťování provozu a správy majetku obce (např.veřejné osvětlení a rozhlas,veřejná prostranství,komunální technika);
- příprava a zpracování podkladů k rozhodování orgánů obce v oblasti investic,provozu a správy majetku obce;
- ostatní činnosti dle aktuálních potřeb obce a pokynů vedení obce;
<br>
Zájemci mohou podávat své přihlášky do 12:00 hod.dne 30.9.2021 na adresu Obecní úřad Velký Osek,Revoluční 36,Velký Osek <,>
PSČ 281 51,pouze v písemné formě,a to v zalepené obálce s označením „NEROZLEPOVAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ TECHNICKÝ
PRACOVNÍK“,přičemž přihláška musí obsahovat:
<br> a) identifikaci zájemce o pracovní pozici,tj.jméno a příjmení,místo trvalého pobytu,doručovací adresa (není-li shodná s místem
trvalého pobytu),e-mailovou adresu a telefonní kontakt (mobilní či na pevnou linku);
b) strukturovaný životopis zájemce max.na 4 strany A4 včetně popisu zkušeností z obdobného druhu práce nebo s doložením
referencí od předchozích zaměstnavatelů;
c) kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
<br> Zájemce musí splňovat tyto náležitosti a dovednosti:
a) státní občanství České republiky; v případě,že jde o cizince,pak musí mít trvalý pobyt v České republice;
b) způsobilost k právním úkonům;
c) bezúhonnost;
d) minimálně střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou <,>
e) znalost práce na PC,zejména internet,Microsoft Office (WORD,EXCEL,POWERPOINT) <,>
f) řidičské oprávnění skupiny B <,>
g) místní znalost v obci ...

Načteno

edesky.cz/d/4896993

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velký Osek      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz