« Najít podobné dokumenty

Městys Peruc - Usnesení ze zasedání Rady městyse Peruc č. 14/2021 ze dne 23.8.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Peruc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ze zasedání Rady městyse Peruc č. 14/2021 ze dne 23.8.2021
1
<br>
<br> Usnesení ze zasedání Rady městyse Peruc č.14/2021 ze dne 23.8.2021
<br>
<br> Přítomní členové rady: Ing.XXXXXXX XXXXX,Bc.XXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXX,Eva
<br> Jelínková <,>
<br> Omluvení členové rady: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXXX <.>
<br>
<br> Rada městyse schvaluje:
<br> 232/2021 - rozpočtové opatření č.14/2021 (viz příloha) <.>
<br>
<br> 234/2021 – znění a uzavření Darovací smlouvy s FVE Peruc s.r.o <.>,se sídlem Ořechová 957 <,>
<br> 182 00 Praha 8,na částku 25 000 Kč na pořádání XIII.krajských dožínek Ústeckého kraje <,>
<br> které se konají 11.září 2021,a ukládá starostovi podepsat darovací smlouvu <.>
<br>
<br> 235/2021 – znění a uzavření darovací smlouvy s FVE Peruc s.r.o <.>,se sídlem Ořechová 957 <,>
<br> 182 00 Praha 8,na částku 5 000 Kč za účelem darování Rybářskému klubu Telce,jehož
<br> zástupcem je XXXXX XXXXXX,bytem Na Karlově XX,Telce,a ukládá starostovi podepsat
<br> darovací smlouvu <.>
<br>
<br> 236/2021 – znění a uzavření darovací smlouvy na poskytnutí peněžitého daru ve výši 5 000
<br> Kč na zakoupení techniky a vybavení pro Rybářský klub Telce s Pavlem Kalinou,zástupcem
<br> Rybářského klubu Telce,Polní 85,Telce,a ukládá starostovi podepsat darovací smlouvu <.>
<br>
<br> 239/2021 – znění a uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo vedené u zhotovitele pod
<br> č.06 O 612-11235/21 (Protipovodňová opatření Radonic nad Ohří – Investiční záměr) <,>
<br> s Vodohospodářským rozvojem a výstavbou a.s <.>,se sídlem Nábřežní 4/90,Praha 5,a ukládá
<br> starostovi dodatek podepsat <.>
<br>
<br> 240/2021 – pořadí cenových nabídek na veřejnou zakázku „Bezpečný chodník Peruc –
<br> 3.Etapa“.Ceny jsou uvedeny vč.DPH:
<br> 1.SWIETELSKY stavební s.r.o <.>,Zemská 259,Ejpovice,2 661 567,16 Kč
<br> 2.DERSTAV CZ s.r.o <.>,Mostecká 480,Horní Jiřetín,2 661 572,85 Kč
<br> 3.FREIBAU s.r.o <.>,U Dermatinky 2561/1a,Praha,2 663 307,77 Kč
<br> 4.HB water management structures s.r.o <.>,Branická 213/53,Praha 4,2 961 302,36 Kč
<br> a ukládá starostovi podepsat smlouvu s firm...

Načteno

edesky.cz/d/4896875

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Peruc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz