« Najít podobné dokumenty

Město Havířov - oznámení o uvolnění pracovního místa úředníka zajišťujícího působnost stavebního úřadu na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou, cca 2 roky) 15.09.2021 - Neurčeno

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Havířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

714.pdfpdf162.1 KB
IČO: 00297488 Tel.: 596 803 111 E-mail: posta@havirov-city.cz
<br> DIČ: CZ00297488 Fax: 596 803 350 ID datové schránky:7zhb6tn
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Magistrát města Havířova,Svornosti 86/2,736 01 Havířov-Město
<br>
<br>
VÁŠ DOPIS Č.j.:
<br>
<br>
<br>
ZE DNE:
<br>
<br> NAŠE Č.j.: MMH/266313/2021
NAŠE Sp.zn.:
<br>
<br> POČET LISTŮ DOPISU: 2
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> TEL.: XXX XXX XXX
<br> FAX: 596 803 350
<br> E-MAIL: tajekan@havirov-city.cz
<br>
<br> DATUM: 2021-09-15
<br>
<br> Oznámení o uvolnění pracovního místa
<br>
Tajemník Magistrátu města Havířova oznamuje uvolnění pracovního místa úředníka zajišťujícího
<br> působnost stavebního úřadu na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou,cca 2 roky) <.>
<br>
<br> Druh práce:
<br> Zajišťování výkonu státní správy na úseku stavebního úřadu <.>
<br> Místo výkonu práce:
<br> Havířov-Město,Svornosti 86/2 <.>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
<br> - státní občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR <,>
<br> - věk minimálně 18 let <,>
<br> - způsobilost k právním úkonům <,>
<br> - bezúhonnost <,>
<br> - ovládání jednacího jazyka <,>
<br> - kvalifikační předpoklad vzdělání (13a odst.2 zákona č.183/2006 Sb.):
<br> a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním
oboru stavebního,architektonického nebo právnického směru nebo
<br> b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví <,>
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví <.>
<br> Požadavky pro vznik pracovního poměru:
<br> - dobrá znalost práce na PC (Word,Excel) <,>
- organizační schopnosti <,>
- umění jednat s lidmi <,>
- znalost zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
<br> stavebním řádu a prováděcích právních předpisů a zákona č.184/2006 Sb <.>,o vyvlastnění <,>
<br> - praxe v rozhodování ve správním řízení na úseku stavebního řádu výhodou <,>
- č...

Načteno

edesky.cz/d/4896874

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Havířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz