« Najít podobné dokumenty

Obec Bečice (Tábor) - Zápis 4. zasedání Zastupitelstva obce Bečice (pdf, 219 kB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bečice (Tábor).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis 4. zasedání Zastupitelstva obce Bečice (pdf, 219 kB)
1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obec Bečice
<br> Zastupitelstvo obce Bečice
<br> 391 75 Malšice
<br> IČO: 00512524
<br> www.becice.cz
<br>
<br>
<br>
<br> Pozn.Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejněných osobních
údajů podle zákona č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů v plném znění <.>
<br>
<br>
<br> Z Á P I S ze 4.zasedání Zastupitelstva obce Bečice
<br>
Den a místo konání: 7.září 2021 v zasedací místnosti obecního úřadu
Hodina zahájení: 19:00 hod <.>
Počet přítomných členů:
<br> Z
<br> a
<br> st
<br> u
<br> pi
<br> t
<br> el
<br> L
<br> u
<br> d
<br> ě
<br> k
<br> B
<br> o
<br> h
<br> á
<br> č
<br> s
<br> e
<br> o
<br> m
<br> lu
<br> vi
<br> l
<br> z
<br> a
<br> n
<br> e
<br> p
<br> ří
<br> t
<br> o
<br> m
<br> n
<br> o
<br> st
<br> 4
<br>
<br> B o d č.1 Zahájení zasedání zastupitelstva
<br>
Zasedání Zastupitelstva obce Bečice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 hodin
starostou Michalem Pacalajem (dále jen předsedající) <.>
<br>
Předsedající schůze konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 odst.1 zákona č <.>
128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění <.>
<br>
Informace podle § 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce a na elektronické úřední desce
Obecního úřadu Bečice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní a to od 30.9.do 7.9 <.>
2020 (příloha č.1) <.>
<br>
Předsedající dále z prezenční listiny (příloha č.1) přítomných členů zastupitelstva konstatoval,že
jsou přítomni 4 členové zastupitelstva,takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst.3 zákona o
obcích) <.>
<br>
Určení ověřovatelů.Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Olgu Kuklovou a Hanku
Dvořákovou.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bečice určuje zapisovatelem Michala Pacalaje a ověřovateli zápisu Olgu Kuklovou a
Luďka Boháče <.>
<br> Výsledek hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
USNESENÍ: č...

Načteno

edesky.cz/d/4896832

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bečice (Tábor)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz