« Najít podobné dokumenty

Obec Doubravice - Zápis ze zasedání zastupitelstva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubravice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

obec zápis č.5-21 6.9.2021 internet.pdf
1
<br>
<br> Obec Doubravice
<br> Z á p i s č.05/2021
<br> ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice,které se konalo dne 6.září 2021 v zasedací
<br> místnosti OÚ v Doubravici
<br> upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osob.údajů dle zák.o
<br> ochraně os.údajů,neupravená verze je k nahlédnutí na OÚ
<br> Začátek: 1700 hod <.>
<br> Přítomno bylo 8 zastupitelů z 9,1 zastupitel byl omluven a 1 občanka <.>
<br> Ověřovateli zápisu byli určeni Ing.XXXXX XXXXXXX a p.XXXXX XXXXX <.>
<br> Zapsáno: X.X.XXXX
<br>
<br> Program byl bez připomínek schválen v konečné podobě vč.bodů 10 – 14:
<br> 1) Schválení aktualizace PSZ v k.ú.Zálesí u Dvora Králové
<br> 2) Schválení aktualizace PSZ v k.ú.Doubravice u Dvora Králové
<br> 3) Dodatek smlouvy č.2 s firmou Textil Eco a.s <.>
<br> 4) Prodej ppč.526/2 a částí ppč.7/1 dle zveřejněného záměru obce 02-21 a koupě části st.42
<br> 5) Prodej ppč.182 v obci Doubravice- Zálesí
<br> 6) Přijetí dotace ze SFDI na akci,<,> Chodníky podél II/325 Doubravice – směr Bílá Třemešná“
<br> 7) Projekt Pošta partner
<br> 8) Vyhlášení veřejné zakázky na akci,<,> Chodníky podél II/325 Doubravice- směr Bílá
<br> Třemešná“
<br> 9) Svoz komunálního odpadu
<br> 10) Smlouva č.04802011 se SFŽP
<br> 11) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
<br> č.IV-12-2022249/VB/02
<br> 12) Žádost o pronájem malobytu č.1
<br> 13) Žádost Diakonie ČCE Dvůr Králové n.L <.>
<br> 14) Žádost České pošty s.p <.>
<br> 15) Diskuze,různé,závěr
<br>
<br> 1) Schválení aktualizace PSZ v k.ú.Zálesí u Dvora Králové
<br> Jedná se o aktualizaci Plánu společných zařízení z 12/2020,která je projednána ve sboru
<br> zástupců <.>
<br> Usnesení č.01/05/21: ZO schvaluje aktualizaci Plánu společných zařízení v k.ú.Zálesí u
<br> Dvora Králové z 12/2020.8 pro,proti 0,zdržel se 0
<br>
<br> 2) Schválení aktualizace PSZ v k.ú.Doubravice u Dvora Králové
<br> Jedná se o aktualizaci Plánu společných zařízení z 5/2021,která je projednána v...

Načteno

edesky.cz/d/4896648

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Doubravice
23. 09. 2021
22. 09. 2021
22. 09. 2021
17. 09. 2021
17. 09. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Doubravice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz