« Najít podobné dokumenty

Obec Záhornice - Oznámení veřejnou vyhláškou - OOP č. 89/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Záhornice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde (847.57 kB)
PCR01ETRpo139009493
<br> KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
<br> Územní odbor Nymburk
<br> Pr: &' ná h a i ?: r.“í'l liší n iii Dopravní inspektorát ! 1-.<.> -— <.>,r: —-.I '.<.> _ 1._,: _'.I *!.<.> - [ KRPS-218235-1/ČJ-2021—010806-ZU 7.Září 2021 Počet listů: 1 ČNES,a.s <.>
<br> Milady Horákové 2764 272 01 Kladno
<br> Běžná a zimní údržba silnic II.a III.třídy na území oblasti cestmistrovského střediska Nymburk,Poděbrady a Městec Králové — zyláštní užívání a přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích — stanovisko Dl PCR Nymburk <.>
<br> Dopravní inspektorát PČR Nymburk na základě Vaši žádosti ve věci zvláštního užívání a předloženého návrhu přechodné úpravy provozu na shora uvedenou akci,Vám po prostudování a provedeném šetření sděluje následující stanovisko <.>
<br> Důvodem zvláštního užívání silnic H.a III.třídy na území oblasti cestmistrovského střediska Nymburk,Poděbrady a Městec Králové je provádění běžné údržby těchto komunikací.Jedná se o úpravy výtluků frézováním a pokládkou živice,ostatni práce na údržbě pozemních komunikací jako např.dopravní značení,svodidel a zábradlí,krajnic,příkopů a silniční vegetace,nátěry a postřiky,emulzní kalové vrstvy,chodníků,kanalizačních vpusti a odtokových kanálů,násypů,stahů a gabionů,protihlukových stěn,mostních ložisek a uzávěrů a údržbu povrchů,krajnic a příkopů <.>
<br> Místa budou označována v souladu se zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích - TP 66 (||.vydání) dle schémat: B1,BZ,B3,B4,BS,87,BB,814.2,824,825.1,C1,CZ,C3,C4,C5,C100,C11,C12,C13 a C14 <.>
<br> Dopravní inspektorát PČR Nymburkjako příslušný orgán podle 5 25 odst.1) zák.č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> SOUHLASÍ
<br> se zvláštním užíváním silnic II.a lll.třídy na území oblasti cestmistrovského střediska Nymburk,Poděbrady a Městec Králové dle 5 25 odst.6 písm.c bod 3) zák.č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů a s realizaci předlože...
zde (192.1 kB)
Městský úřad Poděbrady
odbor dopravy
<br> Jiřího náměstí 20/I,290 31 Poděbrady
tel.325 600 430,fax 325 614 486,e-mail: doprava@mesto-podebrady.cz
<br> ____________________________________________________________________________________________
<br> e-podatelna: podatelna@mesto-podebrady.cz úřední hodiny: po a st 8-11,12-17 hod.čt 8-11 tel.: 325 600 211 IČ: 00239640
internet: www.mesto-podebrady.cz podatelna MěÚ: po a st 7-17,út a čt 7-15,pá 7-14 hod.DIČ: CZ00239640
<br> ČNES dopravní stavby,a.s <.>
Milady Horákové 2764
272 01 KLADNO
IDDS: rwpdmfa
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> ZE DNE:
NAŠE ZN.:
<br> VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:
<br> DATUM
<br> 13.9.2021
MEUPDY/0057217/DOP/2021/SGL
<br> XXXX XXXXXXXXX Glattová
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
gombikova@mesto-podebrady.cz
<br> 15.9.2021
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Opatření obecné povahy č.89/2021
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Poděbrady,odbor dopravy,jako příslušný správní orgán podle § 124 odst.1) a 6)
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
znění pozdějších předpisů a právních úprav (dále XXX XXXXX o silničním provozu),po předchozím
písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Středočeského kraje <,>
Územního odboru Nymburk,Dopravního inspektorátu,Boleslavská 1831/13,288 29 Nymburk <,>
vydaného pod č.j.KRPS-218235-1/ČJ-2021-010806-ZU ze dne 7.září 2021,podle ust.§ 77 odst.1
písm.c) zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e
<br> firmě ČNES dopravní stavby,a.s <.>,Milady Horákové 2764,272 01 Kladno,IČ 477 81 734 <,>
přechodnou úpravu provozu na silnicích II.a III.třídy na území správního obvodu Městského úřadu
Poděbrady z důvodu provádění běžné údržby těchto pozemních komunikací (jedná se o úpravy
výtluků frézováním a pokládkou živice,ostatní práce na údržbě pozemních komunikací jako např <.>
dopravní značení,svodidel a zábradlí,krajnic,příkopů a silniční vegetace,nátěry a postřiky,emulzní...

Načteno

edesky.cz/d/4896641

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Záhornice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz