« Najít podobné dokumenty

Obec Kobylá nad Vidnavkou - Výběrové řízení Jeseník - referent/ka Oddělení investic

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kobylá nad Vidnavkou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dl-7339981846651777276.pdf
1
<br>
<br> Město Jeseník oznamuje vyhlášení výběrového řízení
<br> na obsazení volného pracovního místa
<br>
referent/ka Oddělení investic
<br>
Popis pracovního místa:
<br> Zajišťování přípravy investičních akcí,zpracovávání investičních záměrů podle zadání
způsobu financování,projektové přípravy apod.Řešení majetkoprávních vztahů podle
investičních záměrů a technickoekonomických požadavků.Zpracování rozpočtů a plánu
nákladů na přípravné,průzkumové a projektové práce.Zajišťování realizace investičních
akcí včetně dozorování průběhu realizace investic.Technickoekonomické hodnocení
efektivnosti investic včetně návrhů opatření na změny <.>
<br> Předpoklady pro podání přihlášky:
<br>  státní občanství České republiky,u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR
 XXX XXX.XX let
 svéprávnost
 způsobilost k úkonům potřebným pro plnění pracovních povinností
 občanská a morální bezúhonnost
 ovládání jednacího jazyka (vynikající ovládání českého jazyka – slovem a písmem)
<br> Požadavky:
<br>  ukončené středoškolské vzdělání nejlépe stavebně-technického zaměření
 znalost stavebních předpisů,zejména stavebního zákona a souvisejících vyhlášek
 min.3 roky praxe z oblasti projektové přípravy nebo realizace staveb
 schopnost samostatného rozhodování i týmové práce
 vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu
 výborné komunikační a organizační schopnosti
 pečlivost a systematičnost
 flexibilita,spolehlivost
 znalost práce s PC (MS Office,internet apod.)
 zdravotní způsobilost
<br>
Výhoda:
<br>  ukončené vyšší odborné vzdělání či vysokoškolské vzdělání bakalářského stupně
stavebně-technického zaměření
<br>  znalost obecných principů veřejné správy (zejména znalost zákona o obcích)
 praxe ve veřejné správě v požadovaném oboru
 řidičský průkaz skupiny B
<br>
Požadované doklady:
<br>  přihláška do výběrového řízení (vzor na www.jesenik.org v sekci Volná místa)
 strukturovaný profesní životopis
 kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 výpis z evid...

Načteno

edesky.cz/d/4896633

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kobylá nad Vidnavkou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz